Kalsbeek College

Aanmelden en inschrijven

Kies jij ook voor het Kalsbeek College? Leuk! Aanmelden voor het 1e leerjaar gaat vanaf dit jaar net iets anders.

Planning aanmelden en inschrijven

  • Aanmelden: er is een landelijke, centrale aanmeldweek voor de middelbare school. Alle groep 8-leerlingen melden zich in de week van 25 tot 31 maart digitaal aan via de basisschool.

    Voor basisscholen:

    Dit jaar starten we in ons Samenwerkingsverband RUW met een digitale aanmelding waarvoor we geen unieke code meer nodig hebben. Scholen die niet via deze manier kunnen aanmelden, kunnen leerlingen via OT aanmelden op dezelfde manier als vorig jaar, dus met de unieke code. Graag die unieke codes per basisschool sturen naar [email protected]. De inschrijving door de ouders volgt dan later, daarvoor krijgen zij op 25 april een link per persoonlijke mail.

  • Tussen 1 en 19 april bekijken wij alle aanmeldingen om te beoordelen of je toegelaten kan worden. Als we meer tijd nodig hebben, krijgen je ouders/verzorgers dat op 19 april te horen.
  • Inschrijven: op 25 april (of in het geval van verlengd dossieronderzoek 4 weken later op 23 mei) krijgen je ouders/verzorgers een e-mail met daarin de boodschap of je toegelaten bent. Omdat wij nog wat gegevens van je nodig hebben, staat in diezelfde mail de link naar ons online inschrijfformulier. Met de gegevens van dat formulier en de ondertekening ervan door je ouders/verzorgers is jouw inschrijving definitief.

Kennismakingsdag
Begin juni ontvang je een uitnodiging voor de kennismakingsdag. Voor beide locaties is dat op woensdag 26 juni. Op die dag leer je je nieuwe klas, je mentor en de mentorassistenten kennen. Als je die dag niet kan (bijvoorbeeld omdat je die dag op kamp bent met groep 8), is er op 3 juli een tweede mogelijkheid om je mentor te ontmoeten.

Altijd een plek die bij je past!
Na de inschrijving kijken we goed wat een passende brugklas voor je is. Het Kalsbeek College is een regionale school. Uit de reacties die wij kregen van ouders uit Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn en Utrecht-stad bleek dat er onduidelijkheid bestaat over het aannamebeleid van het Kalsbeek College voor kinderen uit deze kernen. Leerlingen uit deze kernen – en ook daarbuiten – zijn van harte welkom op het Kalsbeek College!

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger
Wil je instromen in leerjaar 2 of hoger? Dan kun je het beste ons bellen en een afspraak maken met de afdelingsleider van het betreffende leerjaar.

Kalsbeek

Top onderwijs op elk niveau

Kies je locatie!

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.