Kalsbeek College

Ondersteuning

Heb je problemen met lezen, spellen of rekenen? Of heb je extra ondersteuning nodig om je vmbo-diploma te halen? Geen zorgen. Op het Kalsbeek College word je goed begeleid. Onze specialisten vertellen in een presentatie hoe deze begeleiding eruit ziet.

Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie
In de opstapcursus dyslexie aan het begin van het eerste jaar bespreken we in kleine groepjes hoe je op de middelbare school met dyslexie om kunt gaan. Ook leerlingen met dyscalculie krijgen in de eerste periode een uitnodiging. Samen met jou maken we afspraken over het gebruik van eventuele hulpmiddelen. Ook bespreken we extra faciliteiten met elkaar zoals extra tijd bij toetsen.

Leerwegondersteuning
Op het Kalsbeek College locatie Bredius is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) een van de mogelijkheden. Lwoo is geen aparte leerweg, maar is een vorm van ondersteuning binnen het vmbo, bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om een regulier diploma in het vmbo te halen.

Kalsbeek

Top onderwijs op elk niveau

Kies je locatie!

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.