Kalsbeek College

Coronavirus en onderwijs op afstand

In Nederland doen we er alles aan om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Scholen, en dus ook het Kalsbeek College, zijn van 16 maart t/m 28 april gesloten. In die periode gaan lessen en andere activiteiten niet door en volgen onze leerlingen onderwijs op afstand.

Ouders en leerlingen ontvangen regelmatig mails met updates en ontwikkelingen.

Beide locaties zijn gesloten
In verband met het coronavirus is de school in ieder geval gesloten tot en met de meivakantie. Die blijft gehandhaafd, zodat de school op z’n vroegst 6 mei weer open gaat. Voor dringende gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met het noodnummer van de school. Algemene vragen kunt u stellen via [email protected]; voor individuele vragen kunt u per mail contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.

Voor eindexamenleerlingen
De centrale eindexamens gaan niet door. Op basis van de resultaten van de schoolexamens beslissen we of een eindexamenleerling slaagt of zakt. Meer informatie over de schoolexamens volgt en wordt, in ieder geval voor de meivakantie, per mail naar ouders en leerlingen verstuurd.

Opdrachten en online lessen
Voor alle niet-examenleerlingen verandert er niet veel. Leerlingen krijgen opdrachten en huiswerk om thuis te maken en krijgen deels digitaal les via Microsoft Teams. Leerlingen en ouders worden per mail op de hoogte gehouden van deze ontwikkeling.

Enquête onderwijs op afstand
Vorige week hebben alle leerlingen van het Kalsbeek College een enquête gehad over het onderwijs op afstand. Ruim 1.600 leerlingen hebben hun mening gegeven en met die uitkomsten werken we aan verbeteringen. Het is goed om te zien dat tweederde aangeeft dat het thuiswerken redelijk tot goed gaat.
Ook ouders krijgen binnenkort een uitnodiging om een enquête in te vullen. Zo hopen we een goed beeld te krijgen van ieders ervaringen en krijgen we goed in beeld waar we mee aan de slag kunnen.

Kwetsbare leerlingen
Samen met de gemeente zijn we in gesprek over de opvang van kwetsbare leerlingen. We kijken hierbij met de mentoren wie daarvoor in aanmerking zou komen. Als er iets is, kunnen leerlingen en ouders altijd contact opnemen met de mentor.

Vragen & Communicatie

  • Leerlingen kunnen per mail hun vragen stellen aan vakdocenten en aan hun mentor.
  • De mentor heeft wekelijks met iedere mentorleerling persoonlijk contact.
  • Heb je een ICT-vraag? Neem dan contact met ons op via [email protected]. Stuur ook een mail naar dit mailadres als je thuis niet beschikt over een computer of laptop.
  • Voor algemene vragen kun je een mail sturen naar [email protected]
Naar nieuwsoverzicht