Kalsbeek College

Onderwijs vanaf 2 juni

Vanaf 2 juni worden de lessen op school weer hervat. In de nieuwe opzet is geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige situatie met het online lesgeven. Zo blijven lesduur en rooster onder meer gehandhaafd.

Het les krijgen op school met een deel van de klas op school en een deel van de klas thuis vraagt van onze leerlingen en docenten opnieuw veel van hun inzet en flexibiliteit. Daar waar nodig en kan proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk hierin te ondersteunen. We zetten ons in voor een zo’n goed mogelijke afronding van dit schooljaar.

Ouders en leerlingen van beide locaties zijn per mail geïnformeerd over de gevolgen voor o.a.:

  • tijdschema
  • opzet
  • maatregelen
  • overgangsrichtlijnen

Heropening en opzet
Op beide locaties wordt er vanaf 2 juni weer lesgegeven. Klassen worden opgesplitst en groepen leerlingen komen volgens een roulatieschema naar school.

  • Op locatie Bredius zijn de klassen in 2 delen gesplitst en krijgen leerlingen afwisselend een dag les op school en werken zij een dag thuis. De halve klas krijgt les, de andere helft is thuis bezig met huiswerk. Er geldt een 25-minuten rooster, waardoor de leerlingen alleen de ochtend op school doorbrengen en thuis lunchen.
  • Op locatie Schilderspark, waar de klassen veelal net iets groter zijn, zijn de klassen in 3 delen gesplitst. De A-, B- en C-groep wisselen elkaar in dagdelen af. Leerlingen die niet op school zijn, doen vanuit huis mee met de les (via Microsoft Teams). Er geldt een 40-minuten rooster.

Maatregelen
Op school volgen de leerlingen hun lessen volgens de regels van het landelijk geldende protocol. Zo blijven de leerlingen zoveel mogelijk in een vast lokaal, zijn er minder werkplekken in de lokalen, zijn er vaste looproutes, wordt er extra schoongemaakt, is de kantine dicht en zijn de kluisjes niet bereikbaar.

Kan een leerling naar school?
Als een leerling last heeft van verkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen of benauwdheid of boven de 38 graden koorts heeft, dan blijft hij thuis. Ouders geven dit, net als een normale ziekmelding, op de bekende manier door.
Behoort een leerling of een van zijn gezinsleden tot een risicogroep? Neem dan contact op met de afdelingsleider.

Overgangsrichtlijnen
Alle leerlingen krijgen een rapport, maar dat eindrapport geeft in deze situatie geen betrouwbaar beeld van wat een leerling kent en kan. Iedere leerling wordt besproken en daarbij kijken we naar o.a. het cijferbeeld van het rapport in maart, werkhouding en inzicht door het hele jaar heen en of er voldoende vakinhoudelijke basis is voor een voortgang in het volgende leerjaar.

Naar nieuwsoverzicht