Kalsbeek College

Reactie na uitspraak kort geding

Op de laatste schooldag voor eindexamenleerlingen – op 17 april – heeft een groep scholieren van het Kalsbeek College locatie Bredius onder andere vuurwerk afgestoken voor de school en zijn er auto’s beklad. Dit leidde tot veel onrust en overlast in de wijk. De groep onruststokers bestond uit zo’n 30 leerlingen; 12 eindexamenleerlingen zijn door schoolpersoneel herkend en hen is vervolgens de toegang tot het examengala ontzegd.

De rechter oordeelde in een kort geding, aangespannen door de ouders van één van de geschorste leerlingen, dat de leerling vanwege een vormfout alsnog naar het gala op 29 mei mag. Het Kalsbeek College staat nog steeds achter zijn beslissing, maar geeft uiteraard gehoor aan de uitspraak van de rechter. Aan de ouders van de overige geschorste leerlingen die al eerder een kaartje hadden gekocht voor het gala heeft de school laten weten dat de beslissing of hun kind alsnog naar het gala komt bij de ouders ligt.

Duidelijke afspraken
“Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op en rondom school”, stelt locatiedirecteur Paul Verkade. “Op school hebben we daarom duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over welk gedrag tolerabel is. Dat waren deze gedragingen absoluut niet. We hebben vooraf zelfs nog alle leerlingen gewaarschuwd dat onruststokers niet welkom zouden zijn op het gala.”

De rechter had in zijn eindoordeel alle begrip voor het besluit om bepaalde leerlingen de toegang te ontzeggen. “Dat zien we als een belangrijk signaal”, reageert Verkade.

Naar nieuwsoverzicht