Kalsbeek College

Begeleiding op maat

Soms heb je net wat meer ondersteuning nodig. Iedereen doet ertoe op onze school, dus als vanzelfsprekend hebben we daar  oog voor. We bieden een breed pakket aan basisondersteuning:

  • leren (hulplessen en remedial teaching)
  • sociaal-emotionele problemen (trainingen en lotgenotengroepen)
  • gedrags- of motivatieproblemen
    (personal coach en trajectbegeleiding)

Zorg op maat
Uitgangspunt is dat we kijken welke ondersteuning je nodig hebt. Er is een deskundig team dat alle zorg coördineert. Soms kan de uitkomst zijn dat je regelmatig gesprekken gaat voeren met een van onze leerlingbegeleiders. Zo nodig wordt er hulp ingeroepen van externe partijen. Het Kalsbeek College is onderdeel van het samenwerkingsverband van scholen in deze regio.

Pesten
Pesten vinden wij onacceptabel. Onze antipestcoördinator komt meteen in actie als dat nodig is. De methode No Blame gaat er vanuit dat (dreigen met) straffen niet helpt. De klas of een deel daarvan lost het probleem samen op. Een groepje met zowel de
pesters, de toeschouwers, de gepeste en zijn of haar vrienden gaat samen aan de slag. De anti-pestcoördinator helpt hierbij. In de brugklas zijn er speciale mentorlessen over pesten, waarin je met je klas en de mentor de impact ervan bespreekt. Ons antipestprotocol is heel uitgebreid en staat op www.kalsbeek.nl/groeiportaal.

Remedial teaching
Als blijkt dat je ondersteuning nodig hebt bij lezen en spelling, kan je worden uitgenodigd om remedial teaching (RT) te volgen. Tijdens deze bijeenkomsten komen ook de andere talen aan bod en zo nodig krijg je hierbij hulp. Ook bieden we als het nodig is RT voor rekenen en begrijpend lezen aan.

LWOO
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om een regulier diploma in het  vmbo te halen. In het vmbo met lwoo (lwoo is geen aparte leerweg) houden we de klassen klein, maximaal 19 leerlingen. Zo krijg je meer individuele aandacht in de les en is er extra mentortijd. In de klas word je geholpen door de docenten. Ze helpen je niet alleen om de lesstof te begrijpen, maar hebben ook aandacht voor je motivatie en schoolse vaardigheden. Structuur en veiligheid in een kleinere groep zijn hierbij belangrijk en staan aan de basis voor ons lwoo.

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.