Kalsbeek College

Decanaat in vmbo b/k

In het derde leerjaar gaan de leerlingen van vmbo-basis en -kader zich oriënteren op hun vervolgstudie. Zij doen dit tijdens mentorlessen, stages, meeloopdagen en bezoeken van open dag op een ROC.

Vervolgstudie kiezen
Het vierde leerjaar staat (naast het behalen van het eindexamen) in het teken van het kiezen van een vervolgstudie. Alle leerlingen hebben een of meerdere gesprekken met hun decaan. Op afspraak kunnen ouders een gesprek met de decaan aanvragen om het vervolgtraject te bespreken. Zowel op school als bij een aantal ROC’s worden activiteiten georganiseerd om tot een goede keuze te komen.

Tests
Alle leerlingen worden in leerjaar 2 getest op hun studievaardigheden en interesses. Daarnaast hebben de decanen nog een aantal andere tests die op verzoek gedaan kunnen worden om tot de beste keuze te komen die bij de leerling past. In sommige gevallen is daarna nog verder onderzoek nodig. Dit kan door een extern onderzoeksbureau gebeuren. Wanneer dit in overleg met de decaan gebeurt, vergoedt de school 2/3 deel van de kosten.

Decaan vmbo-bk
De decaan van vmbo-bk bovenbouw is Rob Sperling. Hij helpt de bk-leerlingen om de juiste keuzes te maken voor hun schoolloopbaan. Bijvoorbeeld door:

  • informatie en documentatie te geven;
  • studie- en beroepentesten af te nemen;
  • persoonlijke gesprekken te voeren met leerlingen en hun ouders/verzorgers;
  • samen met de leerlingen het vakkenpakket te bepalen;
  • gastsprekers uit te nodigen;
  • bezoeken te regelen aan vervolgscholen, bedrijven en instellingen.