Kalsbeek College

Decanaat op de mavo

Leerlingen die naar 3-mavo gaan, kiezen een vakkenpakket waarbij minimaal 2 sectoren open blijven. In het derde leerjaar zijn volop momenten waarop leerlingen zich oriënteren op hun vervolgstudie. Zij doen dit door middel van mentorlessen, stage, meeloopdagen en het bezoeken van open dagen van ROC-scholen.

Vervolgstudie kiezen
Het vierde leerjaar staat (naast het behalen van het eindexamen) in het teken van het kiezen van een vervolgstudie. Alle leerlingen hebben een of meerdere gesprekken met hun decaan. Op afspraak kunnen ouders een gesprek met de decaan aanvragen om het vervolgtraject te bespreken. Zowel op school als bij een aantal ROC’s worden activiteiten georganiseerd om tot een goede keuze te komen.

Tests
Alle leerlingen worden in leerjaar 2 getest op hun studievaardigheden en interesses. Daarnaast hebben de decanen nog een aantal andere tests die op verzoek gedaan kunnen worden om tot de beste keuze te komen die bij de leerling past. In sommige gevallen is daarna nog verder onderzoek nodig. Dit kan door een extern onderzoeksbureau gebeuren. Wanneer dit in overleg met de decaan gebeurt, vergoedt de school 2/3 deel van de kosten.

Decaan mavo
De decaan van de mavo is Els Hoek. Zij helpt de mavo-leerlingen om de juiste keuzes te maken voor hun schoolloopbaan. Bijvoorbeeld door:

  • informatie en documentatie te geven;
  • studie- en beroepentesten af te nemen;
  • persoonlijke gesprekken te voeren met leerlingen en hun ouders/verzorgers;
  • samen met de leerlingen het vakkenpakket te bepalen;
  • gastsprekers uit te nodigen;
  • bezoeken te regelen aan vervolgscholen, bedrijven en instellingen.