Kalsbeek College

Werkweek in 3 mavo

Goed kunnen werken begint bij goed contact. Dat is een bekend gegeven. Om het contact tussen leerlingen onderling en met docenten te intensiveren, worden er werkweken gehouden in het begin van de leerjaren waarin veel mensen elkaar nog niet goed kennen. In 3 mavo komen leerlingen uit verschillende richtingen samen: 2 mavo, 2 vmbo-kader/mavo, 2 havo en zittenblijvers. De werkweek heeft de sociale en culturele vorming op maatschappelijk vlak als hoofddoel.

Ardennen
In de eerste maand van het schooljaar staat de werkweek op het programma. Een verplichte week voor alle 3 mavo-leerlingen. We reizen af naar een camping in de Belgische Ardennen. Sportieve en culturele activiteiten wisselen elkaar af. Zo is er een survivaldag en een excursie naar Bouillon. De leerlingen zijn voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor hun eten, budget en andere huishoudelijke taken.