Kalsbeek College

Doorstroming binnen vmbo en mavo

Het schooljaar bestaat uit 4 perioden. In de brugklas krijgen de leerlingen (net als in de 2e en 3e klas) een rapport na afloop van elke periode. Hierop staat per vak het gemiddelde van alle behaalde cijfers tot dat moment. Voor de overgang zijn de cijfers op het 4e rapport bepalend. Dit zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het hele schooljaar.

Op basis van de behaalde cijfers wordt iemand geplaatst in klas:

  • 2 vmbo-basis / lwoo
  • 2 vmbo-basis/kader / lwoo
  • 2 vmbo-basis/kader
  • 2 vmbo-kader/mavo
  • 2 mavoXL

Overgang naar de examenperiode
Aan het einde van het 2e leerjaar wordt bepaald welke leerweg een leerling de examenperiode (leerjaar 3 en 4) ingaat:

  • de basisberoepsgerichte leerweg (met of zonder leerwegondersteunend onderwijs)
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de theoretische leerweg: mavoXL

In de online schoolgids staan de overgangsrichtlijnen helemaal uitgelegd.