Kalsbeek College

Schilderspark

Op de locatie Schilderspark volgen onze leerlingen een gymnasium-, atheneum-, havo of of havo-6 opleiding.

Locatie Schilderspark

Het Kalsbeek College is een christelijke scholengemeenschap voor vmbo, mavoXL, havo-6, havo, atheneum en gymnasium waar iedereen welkom is. Onze missie is om kinderen te laten groeien als leerling en als persoon in een veilige en stimulerende omgeving.

Locatie Schilderspark is dé locatie voor vwo-, havo- en havo-6-onderwijs. Leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, passend bij het niveau en bij talenten. Dat doen we door leerlingen te coachen en te inspireren die stap extra te zetten. Brede vorming zien we als een belangrijke opdracht. Daardoor helpen we leerlingen nu en later een verantwoordelijke rol in de samenleving te spelen. We leggen een goede basis van kennis en vaardigheden voor vervolgopleiding en beroep.

Echte groei
Natuurlijk gaat het niet alleen om leren. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Christelijke normen en waarden staan centraal en we gaan respectvol met elkaar om. We geven leerlingen échte aandacht. Ze voelen zich gezien en gekend. Iedereen doet ertoe. Leerlingen voelen zich veilig, waardoor ze zich prettig voelen op school en echte groei mogelijk is.

Op het Kalsbeek College wordt de basis gelegd voor een leven lang ontwikkelen. Onze opdracht reikt daarmee veel verder dan het behalen van een diploma alleen. We bereiden leerlingen optimaal voor op een vervolgopleiding of studie en helpen ze in hun ontwikkeling tot zelfstandige wereldburgers.

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.