Kalsbeek College

Begeleiding op Schilderspark

Leren leren en plannen zijn dingen die (bijna) alle nieuwe brugklasleerlingen onder de knie moeten krijgen. Soms spelen er andere zaken, zoals dyslexie of faalangst. Op het Kalsbeek College ben je in goede handen. Wij bieden op allerlei manieren hulp en begeleiding op maat.

Mentor
Elke klas heeft een mentor bij wie de leerling altijd terecht kan als hij of zij vragen heeft. De mentor is ook de contactpersoon voor ouders/verzorgers en is gemakkelijk te bereiken via de Kalsbeek App. In de brugklas bieden we hulplessen voor Nederlands, Engels, wiskunde of rekenen. Voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie zijn er daarnaast remedial teachers die je helpen en begeleiden.

Leerlingbegeleiders en trainingen
Soms zijn de problemen te complex voor de mentor. Dan zijn er leerlingbegeleiders; docenten die speciaal geschoold zijn om
leerlingen te coachen die sociaal-emotionele problemen hebben. We bieden verschillende trainingen aan en leerlingen kunnen altijd een beroep doen op het zorgteam.

Trajectvoorziening
Sommige leerlingen komen (tijdelijk) in aanmerking voor meer begeleiding. Deze speciale of intensievere begeleiding kan de mentor je niet geven. We kijken dan goed naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en maken een plan op maat. 
Als het op school niet loopt zoals verwacht, wordt een leerling vanuit de trajectvoorziening begeleid. Het gaat dan om school gerelateerde zaken zoals plannen en organiseren, leren leren, interactie met medeleerlingen of docenten en het weer opbouwen van een schoolritme. Celeste Slooff is als trajectbegeleider het aanspreekpunt in deze voorziening.

Zorgcoördinator
We werken nauw samen met ouders, mentor, lesgevende docenten, afdelingsleiders en zo nodig ook met hulpverlenende instanties. Heeft u vragen over de zorg voor uw kind? Neem dan contact op met Celeste Slooff, zorgcoördinator op het Kalsbeek College locatie Schilderspark.

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.