Kalsbeek College

Zomerschool

Wij willen als school onze leerlingen bij voorkeur onvertraagd voorbereiden op weg naar hun diploma. De zomerschool is op locatie Schilderspark al een aantal jaar een succesvol instrument om zittenblijven te voorkomen. Zittenblijven is voor leerlingen namelijk niet altijd de beste optie. We merken dat dit kan leiden tot minder motivatie en grijpen iedere kans aan om zittenblijven tegen te gaan. Heeft u vragen over de zomerschool, neem dan contact op met de mentor van uw zoon of dochter.

Doel van de zomerschool
Het is niet de bedoeling dat de zomerschool in de plaats komt van zittenblijven; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie. Als een leerling net niet overgaat en kans heeft om deze achterstand bij 2 vakken tijdens de zomerschool weg te werken, kan dit een goede oplossing zijn. De zomerschool vindt plaats tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie (10 juli t/m 21 juli 2023).

Kenmerken van de zomerschool

  • 2 weken lang intensief aan het werk met de stof;
  • van 9.00 uur tot 14.00 uur;
  • 2 vakken (uitzondering 1 vak);
  • kleine groepen (+/- 1-op-6 begeleiding);
  • focus op inhoud en studievaardigheden;
  • een positieve en enthousiaste sfeer;
  • gelijkwaardigheid en rust.

De zomerschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject; aan het eind van 2 weken zomerschool maakt de leerling per vak een afsluitende toets, die vooraf door de docenten zijn vastgesteld. Een leerling wordt alleen gevorderd als de toetsresultaten voldoende zijn.

Wel of geen zomerschool
Tijdens de laatste rapportvergadering bepalen de docenten en mentoren welke zittenblijvers in aanmerking komen voor een kans in de zomerschool. Wij kijken niet alleen naar het aantal onvoldoendes, maar ook naar andere ontwikkelingsaspecten die schoolsucces beïnvloeden (denk hierbij bijvoorbeeld aan langdurige ziekte).
Een leerling komt niet in aanmerking voor de zomerschool als hij al eerder is blijven zitten in het huidige leerjaar of het leerjaar daarvoor.

  • Voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 geldt dat zij cijfermatig in aanmerking komen als zij door 2 vakken tijdens de zomerschool te “repareren” een overgangsrapport zouden krijgen. Dit kan voor het 3e leerjaar een vak zijn dat ze niet kiezen in de bovenbouw. Ze moeten immers wel voldoen aan de eisen van de basisvorming.
  • Voor leerjaar 4 en 5 komen cijfermatig in aanmerking de leerlingen die vanuit de bespreekzone niet worden bevorderd en leerlingen die één punt te kort komen voor de bespreekzone.

Planning zomervakantie
Als u het idee heeft dat uw zoon of dochter in aanmerking komt voor de zomerschool, houdt u dan rekening waar mogelijk bij het plannen van de vakantie.

Reportage AD Groene Hart
Een paar jaar geleden maakte het AD Groene Hart een leuke reportage over de zomerschool op het Kalsbeek College locatie Schilderspark.
Bekijk de video.

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.