Kalsbeek College

Trajectvoorziening

Op de middelbare school verandert er veel. Soms heb je net wat meer ondersteuning nodig. Dan ben je op het Kalsbeek College op het goede adres.

Sommige leerlingen komen (tijdelijk) in aanmerking voor meer begeleiding. Deze speciale of intensievere begeleiding kan de mentor je niet geven. We kijken dan goed naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en maken een plan op maat.

Trajectvoorziening
Als het op school niet loopt zoals verwacht, wordt een leerling vanuit de trajectvoorziening begeleid. Het gaat dan om school gerelateerde zaken zoals plannen en organiseren, leren leren, interactie met medeleerlingen of docenten en het weer opbouwen van een schoolritme. Zjoske Epping is als trajectbegeleider het aanspreekpunt in deze voorziening.

Zorgcoördinator
We werken nauw samen met ouders, mentor, lesgevende docenten, adjuncten en zo nodig ook met hulpverlenende instanties. Heeft u vragen over de zorg voor uw kind? Neem dan contact op met Esther van Steijn, zorgcoördinator op het Kalsbeek College locatie Schilderspark.

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.