Kalsbeek College

Zomerschool

In de zomervakantie organiseert het Kalsbeek College locatie Schilderspark opnieuw een zomerschool. Vorige jaren was de deelname van leerlingen voorwaardelijk voor een eventuele overgang naar het volgende leerjaar. Vanwege de coronacrisis is de insteek veranderd. Dit jaar kunnen leerlingen van alle leerjaren in overleg met hun ouders en mogelijk ook op aanraden van hun mentor zelf aangeven deel te willen nemen aan de zomerschool.

Doel van de zomerschool
In de zomerschool 2020 is het mogelijk om onder begeleiding van trainers en coaches van de Lesfabriek een week lang te werken aan 1 of 2 vakken om zo een stevige basis te leggen voor volgend schooljaar. Onze vakdocenten leveren hiervoor werk aan waarmee de leerlingen gericht aan de slag kunnen. Het is een eerste stap om mogelijke achterstanden weg te werken.

Meld je uiterlijk 21 juni aan voor de zomerschool

Opzet
De zomerschool wordt verzorgd door medewerkers van de Lesfabriek. De trainers en coaches van de Lesfabriek hebben veel ervaring met het geven van intensieve en persoonlijke begeleiding, gericht op een beperkt aantal vakken, zodat een leerling zich de vereiste leerstof eigen kan maken.

Leerlingen werken zelfstandig aan het schoolwerk dat is opgegeven door de eigen docent. Dit vraagt discipline van de leerling. De begeleiders van de Lesfabriek zijn er om de leerlingen te helpen, vragen te beantwoorden en extra uitleg te geven. Aan de leerlingen wordt gevraagd om actief vragen te stellen richting de begeleiders en andersom zullen de trainers ook een actieve houding aannemen om de leerling te helpen. Er zal geen klassikale uitleg zijn tijdens de zomerschool, uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Voor wie?
De zomerschool staat open voor alle huidige leerlingen van de locatie Schilderspark. Ook kunnen leerlingen die doorstromen vanuit 4 mavo (van locatie Bredius) naar 4 havo deelnemen.

Waar en wanneer?
De zomerschool vindt plaats in het bruggebouw van locatie Schilderspark. De brugschool is geheel ingericht naar de geldende richtlijnen van het RIVM en het kabinet (protocol voortgezet onderwijs)

Er zijn 2 mogelijkheden voor deelname:

  • week 1: 20-24 juli (voor maximaal 25 leerlingen)
  • week 2: 27-31 juli (voor maximaal 25 leerlingen)

Op alle dagen wordt er met pauzes gewerkt van 9.00 tot 15.00 uur.

Kosten
Deelnemen aan de zomerschool is kosteloos. Als een leerling zich opgeeft, is hij of zij verplicht om 5 dagen aanwezig te zijn.

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor de zomerschool? Vul dan uiterlijk 21 juni het aanmeldformulier in. Op maandag 22 juni gaan wij aan de slag met de aanmeldingen, waarna je op 26 juni te horen krijgt of je bent toegelaten.

Reportage AD Groene Hart
Een paar jaar geleden maakte het AD Groene Hart een leuke reportage over de zomerschool op het Kalsbeek College locatie Schilderspark.
Bekijk de video.