Kalsbeek College

Opleidingen

Op het Kalsbeek College kunnen kinderen terecht voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Er is dus altijd een opleiding die bij je past. Onze afdelingen zijn overzichtelijk met een mentor bij wie de leerling altijd terecht kan.

Vmbo, havo en vwo
Of iemand nu een vmbo-, havo- of vwo-advies meekrijgt, op het Kalsbeek College kijken we naar ieders niveau. Er zijn verschillende ‘dakpan’-brugklassen, zodat leerlingen met verschillende niveaus in één klas zitten. Bijvoorbeeld een brugklas met vmbo-t/havo-leerlingen en met vmbo-kt-leerlingen. Aan het einde van het jaar kijken we onder andere naar de rapportcijfers en bepalen we aan de hand van iemands niveau en de overgangsrichtlijnen de route die het beste bij de leerling past.

Een flexibel groeipad
Ons onderwijsaanbod is gericht op brede vorming. Het gaat dus niet alleen om kennis en vaardigheden. We willen leerlingen breed vormen op religieus, intellectueel, cultureel, technologisch en fysiek gebied. Zo bereiden wij onze leerlingen goed voor op hun vervolgstudie en hun plaats in de samenleving.

Uitdaging voor iedereen
Elke leerling kan zich met ons reguliere onderwijsprogramma breed ontwikkelen. Daarnaast is er op het Kalsbeek College volop gelegenheid om talenten de ruimte te geven. Voorbeelden van talentenprogramma’s op locatie Schilderspark zijn bijvoorbeeld Cambridge English, het programma U-talent en het Entreprenasium. Op locatie Bredius is er een Techniekklas. Deze groep tweedeklassers krijgt 10 uur per week techniek.

Onze opleidingen op een rij

Vmbo-b en –k
In de basis- en kaderklassen (met en zonder leerwegondersteuning) krijgen leerlingen naast theorievakken ook een aantal doevakken, zoals handvaardigheid, techniek, tekenen en drama. In de basisklassen is het wat meer doen wat minder studeren. In de kaderklassen gaat het om doen, maar moet er ook gestudeerd worden.

Een van de vmbo-bk-klassen in het tweede leerjaar is een techniekklas. In deze klas zijn de leerlingen 10 uur per week bezig met techniek. In het lesprogramma komen onder andere houtbewerking, metaalbewerking, kunststofbewerking, computertechniek en instalektro aan bod. De techniekklas heeft een eigen lokaal dat speciaal voor de technieklessen is ingericht

Leerlingen in vmbo-b en vmbo-k kiezen na de onderbouw voor een beroepsrichting:

  • Economie en ondernemen
  • Horeca Bakkerij en Recreatie
  • Produceren Installeren en Energie
  • Uiterlijke verzorging
  • Zorg en welzijn
  • Sport Dienstverlening en Veiligheid

In de bovenbouw bestaat een derde van de schoolweek uit ‘doevakken’ en stages.

Vmbo-t:
In het vmbo-t krijgen leerlingen veel meer theorie. Met een vmbo-t-advies begint een leerling op de locatie Schilderspark in de vmbo-t/h-brugklas. Voor leerjaar 3 en 4 verhuist hij naar locatie Bredius.
In klas 4 doen de t-leerlingen examen in 6 vakken. Bovengemiddelde leerlingen kunnen nog een zevende examenvak kiezen. In klas 3 wordt bepaald wie daarvoor in aanmerking komen. Dit past goed bij onze visie om leerlingen uit te dagen. Voordeel is ook de betere aansluiting met het mbo en de havo.

Havo:
Havo is ‘hoger algemeen voortgezet onderwijs’. Het onderwijs in de havo-afdeling richt zich op leerlingen die denken en doen waarbij de toepasbaarheid van de leerstof prominent gemaakt wordt. De leerlingen worden toegerust op een vervolg in het hbo-onderwijs waarbij ook aandacht is voor algemene vorming.

Atheneum en gymnasium:
Binnen het vwo zijn kennisoverdracht en zelf leren kennis verwerven belangrijk. Verder is de ontwikkeling van een academisch denkniveau noodzakelijk. Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de individuele leerling die zijn kwaliteiten leert ontdekken en ontplooien. Het vwo biedt culturele en intellectuele vorming en uitdaging aan de leerlingen en stimuleert een brede interesse op dit gebied. Voor de vwo plus leerling is er sprake is van een uitdagend aanbod binnen en buiten de lessen. Voorbeelden hiervan zijn Cambridge English, U-Talent, debatwedstrijden, onderzoekslijn en het entreprenasium.