Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Lessentabel

Lessentabel onderbouw

Vak 1bk(l) 1km 1mxl 2bl 2bk(l) 2tbk 2km 2mxl
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 4 4 3 3 3 3 3 3
Duits 2 2 3 3 2
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3
Frans 2 2
wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3
economie 2 2 2 2 2
mens en maatschappij 2 4 4 2 2 4 4
mens en natuur 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2
mens en techniek 2 2 2 4 4 13 3 3
kunst en cultuur 6 5 5 4,5 2 2 1 2
ict-vaardigheid 1 1 1
rekenvaardigheid 1 1 1 1 1 1
lichamelijke opvoeding 3 3 2 3 3 3 3 2
praktijk 2 2 2
mentorles/skills 1 1 3 1,5 1 1 1 3
TOTAAL 31
32
31 32
32,5
32 32,5 32

bl = vmbo-basis met lwoo
bkl = vmbo-basis/kader met lwoo
bk = vmbo-basis/kader
km = kader/mavo
mxl = mavoXL
tbk = techniekklas basis/kader

Lessentabel leerjaar 3 vmbo-basis/kader

 PROFIEL HBR/E&O DPS PIE/BWI/M&T Z&W/UV
Vak basis kader basis kader basis kader basis kader
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3
Duits 2
Engels 2 3 2 3 2 3 2 3
wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3
biologie 2 3 2 3
natuurkunde 2 3
economie 3 2
maatschappijleer 2 2 2 2 2 2 2 2
ckv 1 1 1 1 1 1 1 1
beroepsgericht. 11 11 11 11 11 11 11 11
lich.opvoeding 3 3 3 3 3 3 3 3
rekenvaardigheid 1 1 1 1 1 1 1 1
mentoruur 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAAL 31 33
30
32 30 32 30 32

Lessentabel leerjaar 4 vmbo-basis/kader

 PROFIEL HBR/E&O DPS PIE/BWI/M&T Z&W/UV
Vak basis kader basis kader basis kader basis kader
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3
Duits 3k
Engels 2 3 2 3 2 3 2 3
wiskunde 3 4k 3 4 3 4 3k 4k
biologie 3 3 3 3
natuurkunde 3 3
economie 2 4
maatschappijleer 3k 4k
beroepsgericht 14 14 14 14 14 14 14 14
lich.opvoeding 1 1 1 1 1 1 1 1
mentorles 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
TOTAAL 27,5 29,5 28,5 29,5 28,5 30,5 28,5 30,5

k = keuzevak

Lessentabel leerjaar 3 en 4 mavoXL

Verplicht vak in 3 mavo
Nederlands 3
Engels 3
wiskunde 2
dvpr 2
maatschappijleer 1
lich. opvoeding 2
ckv 1
godsdienst 1
Keuzevak in 3 mavo
Duits 3
Frans 3
geschiedenis 2
aardrijkskunde 2
economie 2
biologie 2
natuur-/scheikunde1 3
tekenen 2
LO2 2
praktijkmodules 2
Verplicht vak in 4 mavo
Nederlands 4
Engels 4
lich. opvoeding 3
godsdienst 1
mentorles 1
Keuzevak in 4 mavo
Duits 4
Frans 4
wiskunde 4
dvpr 4
geschiedenis 4
aardrijkskunde 4
economie 4
biologie 4
natuur-/scheikunde1 4
tekenen 4
LO2 4
praktijkmodules 2

Vakafkortingen

ak aardrijkskunde lo lichamelijke opvoeding
bi biologie lo2 lichamelijke opvoeding 2 (keuzevak)
bwi bouw, wonen & interieur ma maatschappijleer
ckv culturele en kunstzinnige vorming mnt mentoruur
dps dienstverlening, producten & sport m&t mobiliteit & transport
du Duitse taal ne Nederlandse taal
dvpr dienstverlening & producten ns natuur- /scheikunde
ec economie pie produceren installeren energie
en Engelse taal rv rekenvaardigheid
e&o economie & ondernemen tc technologie
fa Franse taal te tekenen
gd godsdienst tn techniek
gs geschiedenis uv uiterlijke verzorging
hbr horeca, bakkerij en recreatie wi wiskunde
hv handvaardigheid zw zorg & welzijn
iv ict-vaardigheid

Leergebieden

  • Kunst en cultuur: dit omvat de vakken tekenen, handvaardigheid en drama
  • Mens en natuur: dit omvat de vakken biologie en verzorging
  • Mens en maatschappij: dit omvat de vakken geschiedenis en aardrijkskunde
  • Mens en techniek: dit omvat de vakken techniek en natuurkunde
Sluiten

Welkom op onze online open dagen!

Donderdag 21 januari zitten we tussen 16.00 en 20.00 uur klaar om je vragen te beantwoorden.

Ga naar de online open dag van: