Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Lessentabel

Lessentabel onderbouw

Vak 1bl 1bk(l) 1km 1mxl 2bl 2bk(l) 2tbk 2km 2mxl
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 3,5 3,5 3,5 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3
Duits 2 2 3 3 2
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Frans 2 2
wiskunde 3 4 4 3 3 3 3 3 3
economie 2 2 2 2 2
mens en maatschappij 2 2 4 4 2 3 4 4
mens en natuur 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2
mens en techniek 3 2 1 2 4 4 12 3 3
kunst en cultuur 6 5 4 5 5 2 2 2 2
ict-vaardigheid 1 1 1 1
rekenvaardigheid 1 1 1 1 1 1 1
lichamelijke opvoeding 3 3 3 2 3 3 3 3 2
mentorles/skills 1,5 1 1 3 1,5 1 1 1 3
TOTAAL 30 31,5
30,5
31 31,5
32
31,5 32 32

bl = basis lwoo
bkl = basis/kader lwoo
bk = basis/kader
km = kader/mavo
mxl = mavoXL
tbk = techniekklas basis/kader

Lessentabel leerjaar 3 vmbo-basis/kader

 PROFIEL HBR E&O D&P/S PIE Z&W UV
Vak basis kader basis kader basis kader basis kader basis kader basis kader
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Duits 2 2
Engels 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
biologie 2 3 2 3 2 3
natuurkunde 2 3
economie 3 2 3 2
maatschappijleer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ckv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
beroepsgericht. 12 10 12 10 12 10 13 11 13 11 13 11
lich.opvoeding 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
rekenvaardigheid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mentoruur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAAL 32 32
32
32
31
31 32 32 32 32 32 32

Lessentabel leerjaar 4 vmbo-basis/kader

 PROFIEL HBR E&O D&P/S PIE Z&W UV
Vak basis kader basis kader basis kader basis kader basis kader basis kader
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Duits 3k 3k
Engels 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
wiskunde 3 4k 3 4k 3 4 3 4 3k 4k 3k 4k
biologie 3 3 3 3 3 3
natuurkunde 3 3
economie 2 4 2 4
maatschappijleer 3k 4k 3k 4k
beroepsgericht 15 14 15 14 15 14 15 15 15 15 15 15
lich.opvoeding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mentorles 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
TOTAAL 27,5 29,5 27,5 29,5 28,5 29,5 28,5 30,5 28,5 30,5 28,5 30,5

k = keuzevak

Lessentabel leerjaar 3 en 4 mavoXL

Vak 3m 4m
Nederlands 3 4
Frans 3k 4k
Duits 3k 4k
Engels 3 4
geschiedenis 2k 4k
aardrijkskunde 2k 4k
economie 2k 4k
wiskunde 4 4k
natuur-/scheikunde 3k 4k
biologie 2k 4k
CKV 1
tekenen 2 4k
maatschappijleer 2 4k
lich.opvoeding 2 3
godsdienst 1 1
dienstverlening & producten 3 4k
mentorles 1 1
TOTAAL 31/32
4 uit 7
29
4 uit 11

k = keuzevak

* Leerlingen moeten bij hun keuze van leerjaar 2 naar 3 minimaal 2 sectoren overhouden.

Vakafkortingen

ak aardrijkskunde iv ict-vaardigheid
bi biologie lo lichamelijke opvoeding
ckv culturele en kunstzinnige vorming ma maatschappijleer
dps dienstverlening & producten/
sport
mnt mentoruur
du Duitse taal ne Nederlandse taal
dvpr dienstverlening & producten ns natuur- /scheikunde
ec economie pie produceren installeren energie
en Engelse taal rv rekenvaardigheid
e&o economie & ondernemen tc technologie
fa Franse taal te tekenen
gd godsdienst tn techniek
gs geschiedenis uv uiterlijke verzorging
hbr horeca, bakkerij en recreatie wi wiskunde
hv handvaardigheid zw zorg & welzijn

Leergebieden

  • Kunst en cultuur: dit omvat de vakken: te, hv, ckj
  • Mens en natuur: dit omvat de vakken: bi, vz
  • Mens en maatschappij: dit omvat de vakken: gs, ak
  • Mens en techniek: dit omvat de vakken: tn, ns