Kalsbeek College Menu Openen

Communicatie & Informatie

Communicatie & Informatie

Contact met school

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders/verzorgers en de school. Natuurlijk zijn er informatieavonden, driehoeksgesprekken en oudercontactavonden, maar tussendoor kunt u altijd contact met ons opnemen via de Kalsbeek App of per telefoon (0348 – 413120). U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met bijvoorbeeld een afdelingsleider, mentor, decaan of leerlingbegeleider. Als u hier behoefte aan heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Mentor
Aan het begin van het schooljaar krijgt u te horen wie de mentor van uw kind is. De mentor is in principe het eerste aanspreekpunt. Via de Kalsbeek App kunt u de mentor bereiken.

 Kalsbeek App
Het Kalsbeek College gebruikt vanaf augustus 2020 een eigen app voor de communicatie met ouders en leerlingen. Daarmee komt er één centraal communicatiekanaal die kanalen als mail, (nieuws)brieven en papieren/PDF-formulieren vervangt.
In de Kalsbeek App kun je gemakkelijk al het nieuws bekijken, contact houden met de mentor, formulieren invullen en ondertekenen, afspraakplanners invullen voor driehoeksgesprekken, verlof aanvragen, ziekmeldingen doorgeven, de jaarkalender bekijken en vragen stellen aan school.
Ouders/verzorgers zonder smartphone krijgen alle berichten en taken alsnog binnen via mail.

Ouderinfo
Zes keer per jaar ontvangt u via de Kalsbeek App onze ouderinfo. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over actuele zaken die in de school spelen.