Kalsbeek College Menu Openen

Communicatie & Informatie

Communicatie & Informatie

Ouderavonden

Contact met de school

We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de voortgang van het leerproces en over het welzijn en het welbevinden van uw kind. Daarom zijn de lijntjes met de mentor en met school via de Kalsbeek App kort, hebben we een aantal contactavonden gepland en krijgen de leerlingen regelmatig een rapport mee naar huis.

Informatieavond

Er zijn verschillende informatieavonden waarop ouders/verzorgers en school met elkaar in gesprek gaan:

  • in leerjaar 1: ouders/verzorgers nodigen wij aan het begin van het nieuwe schooljaar uit voor een eerste kennismaking met de mentor en de leiding van de afdeling. Wij zorgen voor een tijdige uitnodiging.
  • in leerjaar 2: aan het eind van de 2-jarige brugperiode moet uw kind een keuze maken voor één van de afdelingen van het vmbo of voor de mavo. Daarom zijn er 2 informatieavonden die worden verzorgd door de mentor en de decaan: in september/oktober en in februari). De avonden sluiten aan bij de lessen beroepenoriëntatie die in leerjaar 2 door de mentor worden verzorgd.
    In 2 mavo is er in het najaar een ouderavond.
  • in leerjaar 3 vmbo-basis/kader: in september nodigen wij de ouders/verzorgers van de 3e klas leerlingen uit om kennis te maken met de mentor, de vakdocent en de directie. Ook geven we informatie over het vmbo en het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Het examen begint namelijk al in klas 3.
  • in leerjaar 3 mavo: er zijn 2 informatieavonden. Op de eerste avond aan het begin van het schooljaar informeren we u uitgebreid over wat er in leerjaar 3 aan bod komt. U wordt bijgepraat over zaken die al met het examen in leerjaar 3 spelen. Ook maakt u kennis met de mentor. Op de tweede avond in februari komt u met uw kind naar school. Deze avond staat in het teken van een goed vakkenpakket voor het examen en het kiezen van een school na de mavo. Diverse scholen en opleidingen komen voorlichting geven.
  • in leerjaar 4 vmbo-b/k: de decaan voert in de loop van het jaar gesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen over doorstuderen, gaan werken, enz. Tijdens een voorlichtingsavond vertellen we meer over de examenprocedure en komen er gastsprekers van verschillende ROC-scholen om meer te vertellen over de mogelijkheden voor vervolgstudies. Op deze avond zijn leerlingen ook welkom. U komt dus met uw kind naar school.
  • in leerjaar 4 mavo: leerlingen in 4 mavo doen dit jaar examen, maken een sectorwerkstuk en kiezen een vervolgopleiding. Het is goed dat wij u daarover inlichten.

Driehoeksgesprekken

Twee keer per schooljaar, in november en maart, ontvangt u via de Kalsbeek App een uitnodiging voor een driehoeksgesprek. Uw kind zal in dit gesprek als gespreksleider optreden, vertelt daarbij over zijn vorderingen en zal aan u en aan de mentor vragen om daar ook iets van te zeggen. We hebben voor uw kind een gespreksformat ontworpen om hem op weg te helpen. Uw kind verwerkt de uitkomsten van het gesprek in zijn doorstroomdossier.

Oudercontactavonden

Ook is er in januari/februari de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de docenten van uw kind om de behaalde resultaten te bespreken. Tijdens deze avonden zijn tevens directieleden aanwezig om vragen te beantwoorden.
De uitnodiging voor deze oudercontactavonden sturen wij via de Kalsbeek App. Bent u gescheiden, dan kan alleen de ouder bij wie de leerling volgens Magister woont een gesprek aanvragen. Uw zoon of dochter is daarbij natuurlijk van harte welkom.