Kalsbeek College Menu Openen

Communicatie & Informatie

Communicatie & Informatie

Voor gescheiden ouders

Informatie van het Kalsbeek College ontvangt u via de Kalsbeek App. Eventuele post sturen wij naar het (woon)adres van de leerling zoals dat in Magister staat. Als ouders uit elkaar of gescheiden zijn, ontvangen beide ouders de informatie, tenzij er een gerechtelijke beschikking is waaruit blijkt dat deze informatie niet verstrekt mag worden of dat de informatieverstrekking aan beide ouders niet in het belang van het kind is.
Uitnodigingen voor oudercontactavonden sturen wij aan de ouder bij wie de leerling woont. Indien beide ouders bij de oudercontactavonden aanwezig wensen te zijn, dienen zij dit zelf samen te regelen.