Kalsbeek College Menu Openen

Contactgegevens

Contactgegevens

Directie en bestuur

Directie locatie Bredius

Paul Verkade locatiedirecteur
Angélique Nijman afdelingsleider onderbouw vmbo-basis/kader (lwoo)
Lieneke Verlaat afdelingsleider onderbouw vmbo-kader/mavo
Rob Wielenga afdelingsleider mavoXL
Keewan Ghajar afdelingsleider bovenbouw vmbo-basis
Bea Hulleman afdelingsleider bovenbouw vmbo-kader

College van Bestuur

Cor van Dalen College van Bestuur

Contactgegevens
Miranda Konneman, secretaresse College van Bestuur/Raad van Toezicht
Postbus 145
3440 AC Woerden
[email protected]

Raad van Toezicht

Het Kalsbeek College valt onder de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

  • Kees Roodenburg (voorzitter)
  • Franka Morssink
  • Peter Helmantel
  • Patrick van Aart
  • Heleen Dammingh
  • Ellen van ’t Hof