Kalsbeek College Menu Openen

Contactgegevens

Contactgegevens

Directie en bestuur

Directie

Directie locatie Bredius
dhr. drs. P. Verkade locatiedirecteur
mevr. A.J.T.M. Nijman afdelingsleider onderbouw vmbo-basis/kader (lwoo)
mevr. M.M. Verlaat afdelingsleider onderbouw vmbo-kader/mavo
dhr. R.B. Wielenga afdelingsleider mavoXL
dhr. K. Ghajar afdelingsleider bovenbouw vmbo-basis
mevr. G.H. Hulleman afdelingsleider bovenbouw vmbo-kader
Directeur Beheer
dhr. A. de Roos directeur Beheer

College van Bestuur

College van Bestuur
dhr. C. van Dalen College van Bestuur

Contactgegevens
Lia Hueting, secretaresse College van Bestuur/Raad van Toezicht
Postbus 145
3440 AC Woerden
[email protected]

Raad van Toezicht

Het Kalsbeek College valt onder de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

  • dhr. K.W. Roodenburg (voorzitter)
  • mevr. F.J.M. Morssink
  • dhr. P.H. Helmantel
  • dhr. P.J.C. van Aart