Kalsbeek College Menu Openen

Gang van zaken

Gang van zaken

Lesuitval

Afwezigheid van docenten

De regel is dat je op school bent van het eerste t/m het laatste uur op je (dag)rooster. Als een docent ziek of afwezig is, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • De les wordt gegeven door een andere docent.
  • Je krijgt les in een ander vak.
  • Tussenuren proberen we zoveel mogelijk te vermijden, maar het is niet te voorkomen dat een klas af en toe lesuur of een deel van de dag vrij krijgt.

Als een docent langdurig ziek is, zoeken we zo snel mogelijk een vervanger. Soms moeten we hiervoor het rooster wijzigen.

Weeralarm

Als er sprake is van heel slecht weer, zoals gladheid door sneeuwval of extreme storm) dan geeft het KNMI een waarschuwing af. Daarbij worden verschillende fasen onderscheiden: een waarschuwing voor extreem weer (code oranje) of een Weeralarm (code rood). Om de veiligheid van onze leerlingen te garanderen en hierbij onduidelijkheid te voorkomen, hebben we afspraken gemaakt hoe we met deze waarschuwingen omgaan. Consequenties van code oranje en code rood (zoals lesuitval) communiceren wij via de Kalsbeek App, de website en onze social mediakanalen (Instagram en Twitter).

Beleid bij code oranje
Als er voor een schooldag code oranje wordt afgegeven, gaan de lessen door. Vertrek op tijd, zodat je in geval van bijvoorbeeld gladheid, sneeuwval, windstoten of mist op een veilige manier op tijd op school bent.

Beleid bij code rood
Bij code rood gaan de lessen niet door. Als de lessen al begonnen zijn en de KNMI-waarschuwing gaat over van oranje naar rood, blijven de leerlingen op school tot code rood eindigt. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat iedereen veilig thuiskomt.
Zijn de lessen nog niet begonnen en wordt code rood afgegeven, dan hoeven leerlingen niet naar school te komen.