Kalsbeek College Menu Openen

Hoe gaan we met elkaar om

Hoe gaan we met elkaar om

Alcohol, roken en vuurwerk

Op het Kalsbeek College gelden er regels rondom alcohol, roken, drugs en vuurwerk:

  • Buitenschoolse activiteiten, schoolfeesten zoals het gala en bijeenkomsten op school (diploma-uitreikingen e.d.) zijn geheel alcoholvrij.
  • Het Kalsbeek College is een rookvrije school en heeft een rookvrij schoolplein. Wij vinden het belangrijk om een veilige en gezonde plek te bieden. Leerlingen mogen op het schoolplein dus niet roken, ongeacht de leeftijd.
  • Drugs en wapens zijn uiteraard verboden, zowel op school als bij buitenschoolse activiteiten zoals excursies en werkweken. De directie heeft het recht om je kluisje te controleren en een test af te nemen.
  • Het is niet toegestaan op of rond de school vuurwerk in je bezit te hebben. Als wij dit constateren, dan maken wij hiervan een melding bij de politie en zal er een schorsing volgen.

Overtreed je onze regels, dan nemen we contact op met je ouders/verzorgers en zo nodig met de politie.