Kalsbeek College Menu Openen

Hoe gaan we met elkaar om

Hoe gaan we met elkaar om

Foto’s en video’s

Foto's en video's

Op de website van het Kalsbeek College staan nieuwsberichten van activiteiten en evenementen. Ook heeft de school een Instagram- en Facebook-account waarop nieuws uit de school gedeeld wordt en zijn er verschillende folders en ander voorlichtingsmateriaal waar foto’s van leerlingen in staan.

Toestemming AVG

Op het Kalsbeek College vinden wij het belangrijk om op een veilige en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Voldoen aan de privacywet (de ‘AVG’, Algemene Verordening Gegevensbescherming) is hier natuurlijk een onderdeel van. Via het toestemmingsformulier dat ouders en leerlingen aan het begin van het schooljaar ontvangen, kun je aangeven of je wel of geen toestemming geeft voor het delen en publiceren van persoonsgegevens, zoals je naam en een foto waar je op staat.

Niet blij met een foto?
Hebben jij en je ouders/verzorgers toestemming gegeven maar wil je een specifieke foto toch liever van het internet hebben? Natuurlijk kan dat! Je kunt dit aangeven bij je mentor of een mail sturen naar [email protected]. De betreffende foto wordt dan meteen verwijderd.