Kalsbeek College Menu Openen

Hoe gaan we met elkaar om

Hoe gaan we met elkaar om

Regels binnen en buiten school

Regels binnen en buiten school

In ons schoolgebouw brengen dagelijks veel leerlingen een groot deel van hun tijd door. Wij vinden het zeer belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze school en willen er dan ook alles aan doen om dit te bereiken.
Samen met de leerlingen van beide locaties hebben we gedragsregels vastgesteld die gelden voor het Kalsbeek College. Daar zijn posters van gemaakt die overal in het gebouw opgehangen zijn. De regels staan ook in deze schoolgids vermeld.

Het is belangrijk, dat er een goede sfeer heerst zodat iedereen (leerlingen en personeel) op een prettige manier zijn werk kan doen. Een goede sfeer kan bereikt worden door op de volgende dingen te letten:

 • Heb respect voor iedereen in de school.
 • Doe een ander geen pijn en breng een andere geen schade toe.
 • Houd de school en de omgeving netjes en voorkom rommel en beschadigingen.
 • Zorg voor een goede verstandhouding met onze buren en voorkom dus overlast in de buurt.

Deze afspraken zijn bedoeld om het verblijf in en om de school goed te regelen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Dat moet wel als je met zoveel mensen bij elkaar een school ‘bewoont’.

Regels op en buiten het plein

De wijk waarin de school staat, behoort niet tot het schoolplein. Toch voelen wij ons als school daarvoor verantwoordelijk. Houd daar rekening mee. Houd de omgeving netjes. Maak geen rommel of onnodig lawaai.

Om vernielingen aan fietsen of bromfietsen te vermijden, mag niemand in of bij de stalling verblijven. Als er op school schade aan je fiets of bromfiets ontstaat, moet je dat dezelfde dag nog melden bij de conciërge, zodat we weten wat en wanneer er iets gebeurt. Op het plein hangen camera’s die opnames maken. Mogelijk dat daaruit blijkt wie de overtreding begaan heeft.

Regels in school

 • Als je geen les hebt, verblijf je niet in de gangen waar les is.
 • In de pauzes verblijf je op het plein, in de centrale hal, in de aula of op het bovenplein. Alleen daar mag je eten of drinken, dus niet in de lokalen.
 • Drinken kun je halen in de aula aan het buffet en uit de automaat. Lege blikjes en bekertjes doe je uiteraard in de daarvoor bestemde bakken.
 • Je jas kun je in je kluisje opbergen, maar mag je ook ophangen aan de kapstokken bij de lokalen. De jassen mogen niet meegenomen worden in het lokaal. Wij adviseren om je jas in je kluisje op te bergen.
 • Bij het lokaal wacht je met naar binnen gaan tot je toestemming van de leraar hebt.
 • Je mag alleen gebruik maken van de lift met toestemming van de medewerker leerlingenloket.
 • Kauwgom en energiedrankjes zijn verboden in de hele school.
 • Schade die jij aanbrengt, moet je vergoeden.
 • In de school mag je geen petten of capuchons dragen.

Pauzes

 • Je kunt pauze houden op het plein, in de centrale hal, in de aula of op het bovenplein.
 • In de ochtend- en de middagpauze mag je niet in de lokalen of in de gangen blijven.
 • Als je in de onderbouw zit, mag je tussen je eerste en laatste lesuur het schoolterrein niet verlaten.

Verwijdering uit de les

Als je uit de les gestuurd wordt, moet je het volgende doen:

 • Je meldt je bij het leerlingenloket.
 • Je vult een formulier in over wat er gebeurd is. Daarna hoor je van de medewerker leerlingenloket wat je moet doen. Bijna altijd blijf je de rest van het betreffende lesuur in lokaal 020. Er wordt ook bekeken of je uren terug moet komen.
 • Je ouders worden gebeld door de docent die je uit de les heeft verwijderd. Als je er een aantal malen uitgestuurd bent, worden jij en je ouders uitgenodigd voor een gesprek.
 • Treedt er na een aantal malen geen verandering in jouw gedrag op, dan zal tot een schorsing voor één of meerdere dagen overgegaan worden. In het uiterste geval zal je, met inachtneming van de wettelijke regels, definitief van school verwijderd kunnen worden.

Telefoon thuis of in de kluis

Op school mag je je telefoon niet gebruiken.

 • De telefoon mag niet zichtbaar zijn in het gebouw.
  De telefoon blijft thuis of ligt in de kluis. Bij binnenkomst van het gebouw of bij aankomst op het schoolplein is de telefoon niet zichtbaar. De telefoon stop je na binnenkomst in je eigen kluisje. Na de schooldag kan je je telefoon er weer uit halen. Je kunt je telefoon weer gebruiken als je het schoolgebouw verlaten hebt.
 • Als je telefoon binnen school zichtbaar is, kan deze worden ingenomen.
  Dit geldt binnen het gebouw én buiten op het schoolplein. De telefoon kan je vervolgens aan het eind van de schooldag om 16:00 uur ophalen bij de conciërges in de loge. In de tussentijd zal deze in een aparte kluis worden bewaard.
 • Roosterwijzigingen
  Op verschillende plekken in school zijn schermen te zien met eventuele roosterwijzigingen. Alle leerlingen krijgen aan het begin van het jaar een papieren rooster. Ook blijft het mogelijk je rooster te bekijken via je laptop in een pauze of tijdens een les, als de docent daar toestemming voor gegeven heeft.
 • Mediatheek
  Boeken lenen bij de mediatheek zal mogelijk blijven met de schoolpas.
 • Kantine
  Iets kopen bij de kantine is alleen mogelijk met een fysieke bankpas.

Uitzonderingen

 • Als je naar een externe locatie moet (sportveld of TechnoHub) kan je je telefoon uit de kluis halen en meenemen.
 • Moet je vanwege een medische indicatie je telefoon bij je dragen, meldt dit dan dit uiterlijk de eerste schooldag bij de afdelingsleider.

Contact tussen leerlingen en ouders
Voor eventueel dringend contact tussen leerling en ouders kunnen leerlingen de schooltelefoon bij het leerlingenloket gebruiken. Ouders kunnen uiteraard naar school bellen als er calamiteiten zijn, de leerling zal dan onmiddellijk uit de les gehaald worden.