Kalsbeek College Menu Openen

Kalsbeek: waar staan we voor

Kalsbeek: waar staan we voor

Waar staan we voor

Onze missie

Het Kalsbeek College is een leer- en leefgemeenschap waar de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. De christelijke levensbeschouwing geeft zowel richting aan die persoonlijke ontwikkeling als aan het dagelijks pedagogisch handelen in de school. Als bakens voor het onderwijsleerproces dienen de kernwaarden: betrokkenheid, aandacht, veiligheid en openheid. Door middel van brede vorming wordt persoonlijke ontwikkeling verbonden met het nemen van een verantwoordelijke rol in de samenleving (socialisatie) en met een goede basis van kennis en vaardigheden voor vervolgopleiding en/of beroep (kwalificatie).

Het onderwijs(leerproces) op het Kalsbeek College wordt vormgegeven vanuit 4 kernwaarden:

  • betrokkenheid
  • aandacht
  • veiligheid
  • openheid

Onze visie op onderwijs en leren

Onze visie op onderwijs en leren

Op het Kalsbeek College groei je op een manier die bij jou past. We dagen je uit, leren je vooruit te kijken en gerichte keuzes te maken. We zijn begaan met al onze leerlingen en bieden je alle ruimte om je te ontwikkelen.

Je groeit in kennis, inzicht en vaardigheden en werkt toe naar een diploma. Ons onderwijsaanbod is gericht op brede vorming. Je groeit als leerling én als persoon. Het Kalsbeek College is daarnaast een brede school en daarom is er altijd een plek die bij jou past. Ontwikkeling van talent Door ons diverse en brede aanbod is het mogelijk om je te oriënteren, te ontdekken wat bij je past en te experimenteren. We stimuleren je een stap extra te zetten en vinden het belangrijk dat jij goed in je vel zit. Iedereen doet ertoe!

Bekijk ons volledige schoolplan op www.kalsbeek.nl/groeiportaal