Kalsbeek College Menu Openen

Ondersteuning

Ondersteuning

Decaan

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

De decanen helpen je om keuzes te maken over je schoolloopbaan. Bijvoorbeeld door:

 • informatie en documentatie te geven
 • studie- en beroepentesten bij je af te nemen
 • gesprekken met jou of je ouders te voeren
 • je te helpen om een vakkenpakket te kiezen
 • gastsprekers uit te nodigen
 • bezoeken te regelen aan vervolgscholen
 • bezoeken te regelen aan bedrijven en instellingen

In de brugklas begin je al met PSO: Praktische Sector Oriëntatie. In 2-vmbo-basis/kader maak je in een aantal rondes kennis met de profielen waar je op het Kalsbeek College uit kunt kiezen en het beroepenveld dat daarbij hoort. In 2-mavo loop je een dag stage om je te oriënteren op een profiel in de bovenbouw van de mavo.

Kader/mavo-leerlingen oriënteren zich ook op een vervolgopleiding op de mavoXL. De keuzes die in leerjaar 2 gemaakt worden, hebben invloed op het vervolgtraject na het Kalsbeek College op het mbo. Het niveau vmbo-basis, vmbo-kader of mavo wordt voorlopig vastgesteld aan de hand van alle bepaalde cijfers tot en met de 2e periode en wordt definitief vastgesteld aan de hand van alle behaalde cijfers bij het overgangsrapport.

De leerlingen die naar 3-mavo gaan, kiezen een vakkenpakket waarbij minimaal 2 profielen open blijven.
De leerlingen die naar het derde leerjaar basis of kader gaan, kiezen een profiel.
In het 3e leerjaar basis, kader en mavo ga je je oriënteren op een vervolgstudie. Dit doe je door middel van:

 • mentorlessen
 • stage
 • meeloopdagen
 • bezoeken van open dag op een ROC

Het 4e leerjaar staat (naast het behalen van het eindexamen) in het teken van het kiezen van een vervolgstudie. Je krijgt allemaal een of meerdere gesprekken met je decaan. Op afspraak kunnen ouders een gesprek met de decaan aanvragen om het vervolgtraject te bespreken. Zowel op school als bij een aantal ROC’s worden activiteiten georganiseerd om tot een goede keuze te komen.

Kwaliteiten en belangstelling
Alle leerlingen krijgen via de methode Qompas inzicht in hun studievaardigheden en interesses. Ook hebben de decanen nog een aantal andere tests die op verzoek gedaan kunnen worden om tot de beste keuze te komen die bij de leerling past.

Wie zijn de decanen

De decanen zijn:

 • Harro Selier, vmbo-basis en vmbo-kader (onder- en bovenbouw)
 • Sabrina Boere, mavoXL (onder- en bovenbouw)
Sluiten

Proeflessen

Ben je benieuwd naar onze school? Dan wil je vast weten hoe de school er van binnen uitziet, hoe de sfeer is en of je je er thuis voelt. Onze open dag was op zaterdag 20 januari. Maar er is nog een moment om te komen kijken: tijdens de proeflessen. Alle groep 8-leerlingen zijn hier van harte welkom!

Aanmelden
Je kiest zelf de vakken die je die middag wil volgen. Benieuwd waar je uit kan kiezen? Kijk op www.kalsbeek.nl/proeflessen en schrijf je in!

De inschrijving sluit op woensdag 14 februari, zodat wij de roosters voor alle leerlingen kunnen klaarmaken.
Vragen? Stuur een mail naar [email protected]

Sluiten