Kalsbeek College Menu Openen

Ondersteuning

Ondersteuning

Remedial teaching

Lees-, spelling of rekenproblemen

Leerlingen met taal- en /of rekenproblemen worden op het Kalsbeek College goed begeleid via remedial teaching (RT).

DyslexieScreeningsTest
Leerlingen die vanuit de basisschool binnenkomen met een vermoeden van dyslexie en/of leerlingen die opvallen bij de taaldocenten wordt een Dyslexiescreeningstest aangeboden. De DST is een screeningsinstrument welke een inschatting geeft hoe groot het risico is dat een leerling dyslexie heeft. Ouders en mentor worden hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer er sterke aanwijzingen zijn voor dyslexie, kan ouders geadviseerd worden om contact op te nemen met een extern bureau voor verder onderzoek.

Begeleiding dyslectische leerlingen en leerlingen met dyscalculie
Dyslectische leerlingen worden in het eerste jaar uitgenodigd voor de opstapcursus dyslexie. Gedurende de periode van 6 weken wordt in kleine groepjes besproken hoe om te gaan met hun dyslexie in het voortgezet onderwijs. Leerlingen met dyscalculie worden de eerste periode ook uitgenodigd. Mocht extra hulp nodig zijn dan wordt dit ook aan hen geboden. Met de leerlingen worden afspraken gemaakt over het gebruik van eventuele hulpmiddelen. Ook worden met hen de extra faciliteiten besproken zoals extra tijd bij toetsen. Zie voor verdere informatie het dyslexiebeleid op de site van locatie Bredius.

Overige vakken
Leerlingen kunnen aangemeld worden door hun mentor of de vakdocent voor ondersteuning bij de moderne vreemde talen, Nederlands, rekenen/wiskunde en het aanleren van leerstrategieën. Dit wordt aangeboden in alle leerjaren. RT wordt op maat gegeven voor een bepaalde periode.

Remedial teachers op locatie Bredius

De RT’ers op locatie Bredius zijn:

  • Sylvia van den Bogaard
  • Lia Loijenga