Kalsbeek College Menu Openen

Ondersteuning

Ondersteuning

Trainingen en lotgenotengroepen

Het Kalsbeek College biedt verschillende trainingen.

Rots en Watertraining
Deze training is bedoeld voor kinderen die moeite hebben zich op sociaal gebied staande te houden op school.
Door fysieke oefeningen leren jongeren niet alleen beter om te gaan met geweld en agressie, maar ook zich op een goede manier verweren en uiten. Het accent van deze cursus ligt op zelfbeheersing en de ontwikkeling van empathische gevoelens (zich kunnen inleven in een ander). Aan het begin van leerjaar 1 wordt in alle klassen in de gymlessen ook aandacht besteed aan Rots en Water.

Lotgenotengroepen
Er zijn gespreksgroepen op sociaal-emotioneel gebied waar leerlingen aan mee kunnen doen, zoals op het gebied van zelfvertrouwen, kinderen van gescheiden ouders en omgaan met verlies. Elk jaar wordt bekeken welke gespreksgroepen nodig zijn en welke leerlingen daaraan mee kunnen en willen doen.