Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Afdelingen

Afdelingen

Juist in een grote school is het belangrijk dat je je als leerling thuis voelt. Daarom werken we op locatie Bredius met kleine afdelingen. Elke afdeling heeft zijn eigen docententeam met een kleine groep docenten. Deze docenten kennen de leerlingen binnen hun team goed.

Niveaus
Het vmbo en de mavoXL zijn verdeeld in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) en de bovenbouw (leerjaar 3 en 4). De brugklas heeft 3 verschillende niveaus:

  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • mavo

Leerwegondersteunend onderwijs

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) vormt geen aparte afdeling. Leerlingen met een lwoo-beschikking volgen doorgaans de basisberoepsgerichte leerweg met extra ondersteuning. Zo krijgen zij les in kleinere groepen en werken zij met aangepaste methodes. Deze leerlingen kunnen na klas 2 in principe kiezen uit alle beroepsgerichte afdelingen in de bovenbouw van het vmbo.