Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Eindexamen

Het eindexamen

Het eindexamen bestaat uit 2 delen: het schoolexamen en het landelijk Centraal Examen. Het schoolexamen begint in klas 3 en loopt door in klas 4. Het Centraal Examen maak je aan het eind van leerjaar 4 voor alle theorievakken. Ook voor de praktijkvakken van vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gl is er een landelijk examen (CSPE= Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen).

Profielwerkstuk mavo

In 4-mavo maken de leerlingen een profielwerkstuk, dat met voldoende of goed afgesloten moet worden om het diploma te kunnen halen.
In het profielwerkstuk laten leerlingen zien wat ze de afgelopen jaren geleerd hebben. Na het inleveren van de werkstukken volgt nog een presentatie. Het hele project moet met minimaal een voldoende worden afgesloten.

Meer over de rekentoets

Wanneer is de rekentoets?
We nemen de rekentoets voor het eerst af aan het einde van klas 3. Als je dan een 6 of hoger scoort, hoef je in leerjaar 4 geen rekenlessen meer te volgen. Je kan dan je aandacht op de overige examenvakken richten. Wel mag je in klas 4 nog 3 kansen benutten om je eerste cijfer op te halen. Het hoogste cijfer telt. Ook mag je de herkansing op 3F-niveau doen. Dit is aan te raden als je een 3t-leerling bent en door wilt stromen naar de havo.

Rekenlessen in klas 4
Als je voor de eerste toets lager dan een 6 haalt, dan kun je vrijwillig in klas 4 rekenlessen volgen tot het moment dat je de toets wél haalt. De tweede toets wordt in leerjaar 4, na de kerstvakantie afgenomen.

Rekenproblemen

Als je vroeger aantoonbare rekenproblemen hebt gehad (zoals remedial teaching op de basisschool), is er de mogelijkheid om een andere toets te maken: de 2ER-toets. ER staat voor ernstige reken- en/of wiskundeproblemen. Verschillen:

  • je mag bij alle vragen de rekenmachine gebruiken;
  • je mag hulpkaarten gebruiken;
  • de toets is makkelijker.

Op je diploma staat dat het cijfer bij de ER-toets hoort. In klas 4 wordt geadviseerd wel de rekenlessen te volgen. Ook moet je aantonen dat je bereid bent extra inspanningen te verrichten om je rekenen te verbeteren. Denk aan het thuis maken van rekenwerk. Als je een voldoende haalt bij de ER-toets, mag je bij de herkansing de 2F toets maken. Ook hier geldt weer dat het hoogst cijfer telt.

Dyscalculieverklaring
Heb je een dyscalculieverklaring? Dan mag je bij de reguliere 2F-toets ook een hulpkaart gebruiken. Ook heb je recht op extra tijd. Verder gelden dezelfde regels als voor de andere leerlingen. Je krijgt dus ook te maken met sommen waarbij je geen rekenmachine mag gebruiken.

Schoolexamen rekenen

Rekenen is een erg belangrijke vaardigheid en wij vinden dat leerlingen daarin een behoorlijk basisniveau nodig hebben voor hun toekomst. Vanaf schooljaar 2020-2021 dient iedere leerling, die geen examen doet in het vak wiskunde, een schoolexamen te hebben afgelegd in het vak rekenen. Dit is een aanvullende exameneis. Bij de cijferlijst wordt dit cijfer bekend gemaakt in een aparte bijlage. Zonder dit cijfer kan er geen diploma worden verstrekt.

We nemen het schoolexamen rekenen voor het eerst af aan het einde van klas 3.  Als een leerling dan een 6 of hoger scoort, hoeft hij in leerjaar 4 geen rekenlessen meer te volgen. Hij kan dan zijn aandacht op de overige examenvakken richten. Als een leerling voor het schoolexamen rekenen lager dan een 6 haalt, krijgt hij in klas 4 rekenlessen aangeboden. De herkansing wordt in januari afgenomen.