Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Lessentabel

Lessentabel onderbouw

Vak 1bk(l) 1km 1mxl 2bl 2bk(l) 2tbk 2km 2mxl
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 4 4 3 3 3 3 3 3
Duits 2 2 3 3 2
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3
Frans 2 2
wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3
economie 2 2 2 2 2
mens en maatschappij 2 4 4 2 2 4 4
mens en natuur 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2
mens en techniek 2 2 2 4 4 13 3 3
kunst en cultuur 6 5 5 4,5 2 2 1 2
ict-vaardigheid 1 1 1
rekenvaardigheid 1 1 1 1 1 1
lichamelijke opvoeding 3 3 2 3 3 3 3 2
praktijk 2 2 2
mentorles/skills 1 1 3 1,5 1 1 1 3
TOTAAL 31
32
31 32
32,5
32 32,5 32

bl = vmbo-basis met lwoo
bkl = vmbo-basis/kader met lwoo
bk = vmbo-basis/kader
km = kader/mavo
mxl = mavoXL
tbk = techniekklas basis/kader

Lessentabel leerjaar 3 vmbo-basis/kader

 PROFIEL HBR/E&O DPS PIE/BWI/M&T Z&W/UV
Vak basis kader basis kader basis kader basis kader
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3
Duits 2
Engels 2 3 2 3 2 3 2 3
wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3
biologie 2 3 2 3
natuurkunde 2 3
economie 3 2
maatschappijleer 2 2 2 2 2 2 2 2
ckv 1 1 1 1 1 1 1 1
beroepsgericht. 11 11 11 11 11 11 11 11
lich.opvoeding 3 3 3 3 3 3 3 3
rekenvaardigheid 1 1 1 1 1 1 1 1
mentoruur 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAAL 31 33
30
32 30 32 30 32

Lessentabel leerjaar 4 vmbo-basis/kader

 PROFIEL HBR/E&O DPS PIE/BWI/M&T Z&W/UV
Vak basis kader basis kader basis kader basis kader
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3
Duits 3k
Engels 2 3 2 3 2 3 2 3
wiskunde 3 4k 3 4 3 4 3k 4k
biologie 3 3 3 3
natuurkunde 3 3
economie 2 4
maatschappijleer 3k 4k
beroepsgericht 14 14 14 14 14 14 14 14
lich.opvoeding 1 1 1 1 1 1 1 1
mentorles 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAAL 27,5 29,5 28,5 29,5 28,5 30,5 28,5 30,5

k = keuzevak

Lessentabel leerjaar 3 en 4 mavoXL

Verplicht vak in 3 mavo
Nederlands 3
Engels 3
wiskunde 2
dvpr 2
maatschappijleer 1
lich. opvoeding 2
ckv 1
godsdienst 1
Keuzevak in 3 mavo
Duits 3
Frans 3
geschiedenis 2
aardrijkskunde 2
economie 2
biologie 2
natuur-/scheikunde1 3
tekenen 2
LO2 2
praktijkmodules 2
Verplicht vak in 4 mavo
Nederlands 4
Engels 4
lich. opvoeding 3
godsdienst 1
mentorles 1
Keuzevak in 4 mavo
Duits 4
Frans 4
wiskunde 4
dvpr 4
geschiedenis 4
aardrijkskunde 4
economie 4
biologie 4
natuur-/scheikunde1 4
tekenen 4
LO2 4
praktijkmodules 2

Vakafkortingen

ak aardrijkskunde lo lichamelijke opvoeding
bi biologie lo2 lichamelijke opvoeding 2 (keuzevak)
bwi bouw, wonen & interieur ma maatschappijleer
ckv culturele en kunstzinnige vorming mnt mentoruur
dps dienstverlening, producten & sport m&t mobiliteit & transport
du Duitse taal ne Nederlandse taal
dvpr dienstverlening & producten ns natuur- /scheikunde
ec economie pie produceren installeren energie
en Engelse taal rv rekenvaardigheid
e&o economie & ondernemen tc technologie
fa Franse taal te tekenen
gd godsdienst tn techniek
gs geschiedenis uv uiterlijke verzorging
hbr horeca, bakkerij en recreatie wi wiskunde
hv handvaardigheid zw zorg & welzijn
iv ict-vaardigheid

Leergebieden

  • Kunst en cultuur: dit omvat de vakken tekenen, handvaardigheid en drama
  • Mens en natuur: dit omvat de vakken biologie en verzorging
  • Mens en maatschappij: dit omvat de vakken geschiedenis en aardrijkskunde
  • Mens en techniek: dit omvat de vakken techniek en natuurkunde