Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Lessentabel

Flexrooster met kern- en flexlessen

Op het Kalsbeek College locatie Bredius heb je een flexrooster met kernlessen en flexlessen. Elke dag heb je 4 kernlessen van 70 minuten. Na bijna elke kernles heb je pauze. Daarnaast voeg je 3 tot 5 flexlessen per week toe aan jouw rooster. Flexlessen duren 35 minuten en zijn gericht op wat jij nodig hebt of leuk vindt, zoals een extra les Nederlands of bijvoorbeeld koken, lassen, fotografie of huiswerk maken. Er zijn 7 soorten: vakflex, talentflex, huiswerkflex, stilteflex, trainingsflex en PSO-flex.

Wil je meer weten over het flexrooster? Kijk dan op www.kalsbeek.nl/flex of bekijk onderstaande animatie.

Lessentabel onderbouw

Vak 1bk(l) 1km 1mxl 2bl 2bk(l) 2tbk 2km 2mxl
godsdienst 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Nederlands 3 3 2 3 3 3 2 2
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2
Duits 1 1 1 1
Frans 1 1
wiskunde / rekenen 3 3 2 2 2 2 2 2
mens en maatschappij 2 1,5 1,5
aardrijkskunde 1 1,5 1 1
geschiedenis 1 1,5 1 1
biologie 1 1 1 1,5 1,5 1 1
economie 1,5 1,5 1,5 1
natuur-/scheikunde 1,5 1,5 1,5 1,5 1
techniek 1 1 1 1 1 6 1 1
tekenen 1 1 1 1 1 0,5 1 1
handvaardigheid 1 1 1 1 1 0,5 1 1
drama 1 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
mentorles 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAAL 20 20 19 19,5 19,5 19 19,5 19,5

bl = vmbo-basis met lwoo
bkl = vmbo-basis/kader met lwoo
bk = vmbo-basis/kader
km = kader/mavo
mxl = mavoXL
tbk = techniekklas basis/kader (leerjaar 2)

Lessentabel leerjaar 3 vmbo-basis/kader

 PROFIEL HBR/E&O DPS PIE/BWI/M&T Z&W/UV
Vak basis kader basis kader basis kader basis kader
Nederlands 2 2 2 2 2 2 2 2
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2
CKV 1 1 1 1 1 1 1 1
maatschappijleer 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5
lichamelijke opvoeding 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
mentorles 1 1 1 1 1 1 1 1
beroepsgericht 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
wiskunde / rekenen 2 2k 2 2 2 2 2 2
Duits 2k
economie 2 2
biologie 2 2 2 2
natuur-/scheikunde 2 2
TOTAAL 20 20,5 20 20,5 20 20,5 20 20,5

 

Lessentabel leerjaar 4 vmbo-basis/kader

 PROFIEL HBR/E&O DPS PIE/BWI/M&T Z&W/UV
Vak basis kader basis kader basis kader basis kader
Nederlands 2 2 2 2 2 2 2 2
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2
godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1
lichamelijke opvoeding 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
mentoruur 1 1 1 1 1 1 1 1
beroepsgericht 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
wiskunde / rekenen 2 3k 2 3 2 3 2k 3k
Duits 2k
economie 2 3
biologie 2 2 2 2
natuur-/scheikunde 2 2
maatschappijkunde 2k 3k
TOTAAL 19 20,5 of 21,5 19 20 19 20 19,5 20,5

k = keuzevak

Lessentabel leerjaar 3- en 4-mavoXL

Verplicht vak 3mXL 4mXL
Nederlands 2 3
Engels 2 2
wiskunde 2
mentorles 1 1
dvpr 1
lich. opvoeding 1,5 1,5
ckv 1
godsdienst 1
maatschappijleer 1,5
Keuzevak 3mXL 4mXL
wiskunde 2
dvpr 3
Duits 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 3
aardrijkskunde 1 3
economie 1 3
biologie 1 2
natuur-/scheikunde 1 3
tekenen 1 3
LO-2 1 2
maatschappijkunde 3

Vakafkortingen

ak aardrijkskunde lo lichamelijke opvoeding
bi biologie lo2 lichamelijke opvoeding 2 (keuzevak)
bwi bouw, wonen & interieur ma maatschappijkunder
ckv culturele en kunstzinnige vorming mnt mentoruur
dps dienstverlening, producten & sport m&t mobiliteit & transport
du Duitse taal ne Nederlandse taal
dvpr dienstverlening & producten ns natuur- /scheikunde
ec economie pie produceren installeren energie
en Engelse taal rv rekenvaardigheid
e&o economie & ondernemen tc technologie
fa Franse taal te tekenen
gd godsdienst tn techniek
gs geschiedenis uv uiterlijke verzorging
hbr horeca, bakkerij en recreatie wi wiskunde
hv handvaardigheid zw zorg & welzijn
iv ict-vaardigheid

Leergebieden

  • Kunst en cultuur: dit omvat de vakken tekenen, handvaardigheid en drama
  • Mens en maatschappij: dit omvat de vakken geschiedenis en aardrijkskunde
  • Mens en techniek: dit omvat de vakken techniek en natuurkunde