Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Onderbouw & bovenbouw

Brugklas

Een nieuwe brugklasser wordt volgens het advies van de basisschool (en soms na een test) geplaatst in een van de volgende 4 klassen:

 • 1 vmbo-basis/kader met lwoo
 • 1 vmbo-basis/kader
 • 1 vmbo-kader/mavo
 • 1 mavoXL

Tweede klas

In het tweede jaar wordt een leerling, op basis van de resultaten in klas 1, geplaatst in:

 • 2 vmbo-basis met lwoo
 • 2 vmbo-basis/kader met lwoo
 • 2 vmbo-basis/kader
 • 2 vmbo-kader/mavo
 • 2 mavoXL

Een van de vmbo-basis/kader klassen in het tweede leerjaar is een techniekklas. In deze klas zijn de leerlingen 10 uur per week bezig met techniek. Meer over de techniekklas vind je in de speciale pagina over de Techniekklas.

Bovenbouw vmbo

In de basis- en kaderklassen (met en zonder leerwegondersteuning) krijgen leerlingen naast theorievakken ook een aantal doevakken, zoals handvaardigheid, techniek, tekenen en drama. In de basisklassen is het wat meer doen wat minder studeren dan in de kaderklassen.

Leerlingen in vmbo-basis en vmbo-kader kiezen na de onderbouw voor een profiel:

 • Bouw, Wonen & Interieur
 • Dienstverlening, Producten & Sport
 • Economie & Ondernemen
 • Horeca, Bakkerij & Recreatie
 • Mobiliteit & Transport
 • Produceren, Installeren & Energie
 • Zorg & Welzijn

Bovenbouw mavoXL

Leerlingen uit 2-mavoXL en bepaalde leerlingen uit 2-kader/mavo en 2-havo-6 (van locatie Schilderspark) komen in leerjaar 3 samen in de mavoXL-stroom. Verplichte algemene vakken zijn Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, het kunstvak CKV, maatschappijleer, skills, wiskunde, een praktijkvak en godsdienst. Leerlingen maken een selectie uit Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, biologie, LO2 of tekenen.

Iedereen doet in klas 4 examen in 6 vakken. Wil en kan een leerling meer, dan kan hij examen doen in een extra vak. Dit kan een theorievak zijn, maar ook een praktijkvak is mogelijk. Zo bereiden wij leerlingen zo goed mogelijk voor op een vervolgopleiding op het mbo. Ook is het mogelijk om door te stromen naar de havo op locatie Schilderspark.