Kalsbeek College Menu Openen

Studieboeken & Financiële zaken

Studieboeken & Financiële zaken

Onderwijsgerelateerde kosten

Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn er onderwijsgelateerde kosten voor bijvoorbeeld de  aanschaf van extra leermiddelen, werkweken en excursies. Ook hier gaat het om een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze kosten verschilt per leerjaar en per gekozen vak. In hoofdstuk 9.5 vindt u een gedetailleerd overzicht van deze kosten.

  • Kosten voor extra leermiddelen
    Deze extra leermiddelen kunt u zelf aanschaffen of heeft u misschien al in uw bezit. Uw zoon of dochter dient deze aanvullende leermiddelen wel beschikbaar te hebben, wanneer dit voor de lessen nodig is. Voordat het schooljaar begint, ontvangt u een overzicht welke leermiddelen uw kind gaat gebruiken. Voor leerjaar 1 vindt u deze lijst ook op website
  • Kosten voor werkweken en excursies
    Ook werkweken en excursies die wij in ons onderwijsprogramma hebben opgenomen, vallen onder deze kosten. Nogmaals, het gaat om een vrijwillige bijdrage maar betaling is wel zeer gewenst. Als veel ouders/verzorgers besluiten om niet te betalen, kunnen excursies en werkweken – hoe waardevol deze ook zijn voor de ontwikkeling van uw kind – niet meer worden georganiseerd. Mocht de financiële situatie binnen het gezin de reden zijn om de factuur niet te betalen, kunt u op onze website informatie vinden over de Stichting Leergeld Groene Hart. Deze stichting kan in voorkomende gevallen financiële steun verlenen. Uiteraard kunt u contact opnemen met de financiële administratie van onze school om een oplossing voor de betalingsproblemen te vinden.