Kalsbeek College Menu Openen

Studieboeken & Financiële zaken

Studieboeken & Financiële zaken

Vrijwillige ouderbijdrage

De school krijgt van de overheid een vergoeding voor het onderwijs dat gegeven wordt, maar deze dekt helaas niet alle kosten. Daarom vragen wij alle ouders om een bijdrage in de kosten die wij maken. De ouderbijdrage, zoals deze formeel heet, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld (kerst)vieringen, een schoolongevallenverzekering voor elke leerling en diploma-uitreikingen. Ook ontvangt de ouderraad van het Kalsbeek College hiervan voor elke leerling € 1,- om van dit budget bijvoorbeeld thema-avonden voor ouders te organiseren. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is € 50,-. Deze bijdrage is niet verplicht, maar vinden wij noodzakelijk om onze kwaliteit te waarborgen.
Voor de duidelijkheid willen wij benadrukken dat de toelating tot onze school en ons onderwijs niet afhankelijk is van het wel of niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage.