Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Begeleiding in 4 havo

In 4 havo zijn er grote verschillen tussen de leerlingen. De leeftijd varieert van 15 tot 18 jaar. Er zijn leerlingen die komen uit 3 havo, uit 4 mavo en een enkele uit 3 en 4 atheneum; er zijn zittenblijvers uit 4 havo, kortom: een gemengd gezelschap. Dat is wennen en vraagt om extra begeleiding.

De mentor speelt in 4 havo een belangrijke rol in de begeleiding. Standaard staat er een mentoruur op het weekrooster. Tijdens dat uur vinden allerlei begeleidingsactiviteiten plaats, van klassikale lessen over studievaardigheid tot individuele gesprekken over de studieresultaten. In de loop van het schooljaar is er veel aandacht voor oriëntatie op het beroepenveld en vervolgopleidingen. Dit biedt een blik op de toekomst, wat van groot belang is voor de motivatie. Hierbij staan ook buitenschoolse programma-onderdelen op de rol, zoals een bezoek aan de studiebeurs of een opleidingenmarkt. Op school zelf organiseren wij ook een opleidingenmarkt, die verzorgd wordt door oud-leerlingen die iets vertellen over hun ervaringen in het vervolgonderwijs.

Verder doe je in 4 havo mee met de ‘zorgweek’. Je maakt in deze week kennis met zorginstellingen in en rond Woerden.
In april is er de werkweek. Afhankelijk van je vakkenpakket ga je naar Londen, Berlijn of Parijs.