Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Begeleiding in het 2e leerjaar

Mentorles

In het 2e leerjaar staat een wekelijks mentoruur op het rooster. Dit uur wordt voornamelijk door de mentor ingevuld met lessen over studievaardigheden. Zit je in 2-mavo, dan word je ook begeleid in het kiezen van een vakkenpakket. Ook kan de mentor in deze lessen met jouw klas bepaalde zaken klassikaal doorspreken of met een individuele leerling een begeleidingsgesprek voeren. Alle 2e klassen starten het schooljaar met een gezamenlijke activiteit.

Sociale vaardigheidstraining

Aan leerlingen uit klas 2 wordt op school een cursus sociale vaardigheden gegeven door 2 speciaal opgeleide trainers. Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die je in het dagelijks leven nodig hebt in het contact maken met anderen. Je hebt deze vaardigheden nodig om vriendschappen te sluiten, voor jezelf op te komen en om op een prettige manier met anderen om te gaan. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je (nog) niet sociaal vaardig bent. Onzekerheid of een gebrek aan zelfvertrouwen kan het moeilijk maken om op een ontspannen manier met anderen om te gaan. In de puberteit maak je veranderingen door die je onzeker kunnen maken. Tegelijkertijd is het contact met anderen in deze fase juist zo belangrijk.

Deze training in het omgaan met andere mensen kan dan een goed steuntje in de rug zijn. Tijdens de cursus worden sociale vaardigheden getraind door thema’s aan de orde te stellen en te oefenen met alledaagse situaties. Voorbeelden zijn: hoe begin je een gesprekje, hoe geef je iemand een complimentje, hoe reageer je als iemand kritiek op je heeft?

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten en gaat half januari van start. Aan deze training kan een kleine groep leerlingen deelnemen. Je ouders kunnen je via je mentor opgeven voor deze training. Na een intakegesprek wordt dan bepaald wie er meedoen. Voor meer informatie kunnen jij of je ouders contact opnemen met één van de leerlingbegeleiders.