Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Begeleiding vanaf leerjaar 2

Begeleiding vanaf leerjaar 2

Mentorles/mentoruur
Vanaf het 2e leerjaar is er natuurlijk regelmatig nog steeds regelmatig contact met de mentor. Dit kan via een wekelijks mentorles op het rooster of via een mentoruur. Deze uren worden voornamelijk door de mentor ingevuld met lessen over studievaardigheden, gesprekken over het welbevinden, het begeleiden van het kiezen van een vakkenpakket, het bespreken van de doelen van de leerlingen, enz.

Alle leerjaren (op de examenklassen na) starten het schooljaar met een gezamenlijke activiteit.

Begeleiding in 4-havo

Natuurlijk is de begeleiding in alle leerjaren goed, maar speciale aandacht is er voor het leerjaar 4-havo. In 4-havo zijn er grote verschillen tussen de leerlingen. De leeftijd varieert van 15 tot 18 jaar. Er zijn leerlingen die komen uit 3-havo, uit 4-mavo, 4-havo-6 en een enkele uit 3- en 4- atheneum; er zijn zittenblijvers uit 4-havo, kortom: een gemengd gezelschap. Dat is wennen en vraagt om extra begeleiding.

De mentor speelt in 4-havo een belangrijke rol in de begeleiding. Standaard staat er een mentoruur op het weekrooster. Tijdens dat uur vinden allerlei begeleidingsactiviteiten plaats, van klassikale lessen over studievaardigheid tot individuele gesprekken over de studieresultaten. In de loop van het schooljaar is er veel aandacht voor oriëntatie op het beroepenveld en vervolgopleidingen. Dit biedt een blik op de toekomst, wat van groot belang is voor de motivatie. Hierbij staan ook buitenschoolse programma-onderdelen op de rol, zoals een bezoek aan de studiebeurs of een opleidingenmarkt. Op school zelf organiseren wij ook een opleidingenmarkt, die verzorgd wordt door oud-leerlingen die iets vertellen over hun ervaringen in het vervolgonderwijs.

Verder doen alle leerlingen in 4-havo mee met de ‘zorgweek’, waar ze kennismaken met maatschappelijk betrokken organisaties in en rond Woerden.