Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere klas heeft een klassenmentor, die zorg draagt voor een bepaalde klas. Hij houdt het leerlingvolgsysteem bij, spreekt regelmatig met zijn leerlingen, onderhoudt contact met thuis en helpt waar er eventuele problemen zijn.

De mentor kan helpen bij allerlei problemen. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met medeleerlingen of als schoolprestaties tegenvallen. De mentor kan ook bemiddelen als er een conflict is in de klas of als een leerling straf heeft en er met de docent niet uitkomt.
De mentor neemt regelmatig contact met je op om je studieresultaten en rapporten te bespreken. Ook komt hij in actie als docenten hem informeren over bijvoorbeeld gedragsproblemen.

Heb je vragen aan je mentor? Dan kun je hem of haar via de Kalsbeek App bereiken.