Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Mentor

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. Iedere klas heeft een klassenmentor, die zorg draagt voor een bepaalde klas. Hij houdt het leerlingvolgsysteem bij, spreekt regelmatig met zijn leerlingen, onderhoudt contact met thuis en helpt waar er eventuele problemen zijn. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met medeleerlingen of als schoolprestaties tegenvallen. De mentor kan ook bemiddelen als er een conflict is in de klas of als een leerling straf heeft en er met de docent niet uitkomt.
De mentor neemt regelmatig contact met je op om je studieresultaten en rapporten te bespreken. Ook komt hij in actie als docenten hem informeren over bijvoorbeeld gedragsproblemen.

Driehoeksgesprekken

Twee keer per jaar vinden driehoeksgesprekken plaats tussen de leerling, het thuisfront en de mentor. Zowel de leerdoelen als het wekbevinden van de leerling wordt besproken en de leerling voert hierbij de regie.

Zijn er vragen voor de mentor? De mentor is via de Kalsbeek App voor leerlingen en voor ouders/verzorgers rechtstreeks te bereiken.