Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Passend Onderwijs

Vanuit de trajectvoorziening bieden we begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, meer dan de mentor kan bieden.  De insteek is om begeleiding op maat te bieden, passend binnen de grenzen van het reguliere onderwijs. Zowel lichte- als intensieve arrangementen worden aangeboden. We werken en begeleiden vanuit een vast lokaal, lokaal 104. De trajectvoorziening is geen klas.

Welke begeleiding bieden we vanuit de trajectvoorziening:

  • We helpen de trajectleerlingen op het gebied van plannen en organiseren, leren leren, werkhouding en/of interactie met medeleerlingen en/of docenten.
  • We ondersteunen leerlingen bij het opbouwen van schoolritme, als zij veelvuldig afwezig zijn geweest. Ook helpen we leerlingen met opstartproblemen.
  • We observeren leerlingen in de klas.
  • We adviseren docenten en mentoren over de begeleiding van leerlingen.
  • Vaak werken we samen met ouders en hulpverleners van leerlingen in de trajectvoorziening.

Zjoske Epping is orthopedagoog en coördinator van de trajectvoorziening. Zij werkt samen met een team van trajectbegeleiders.

Samenwerkingsverband
Als de geboden ondersteuning onvoldoende effect heeft en de zorgen over de leerling groot zijn, schalen we op naar het loket van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO-RUW). Het samenwerkingsverband kan mee denken over passende ondersteuning. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs, bij een tussentijdse voorziening of op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ondersteuningsprofiel
Scholen stellen zelf een ondersteuningsprofiel op. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van het Kalsbeek College staat op de website: www.kalsbeek.nl/groeiportaal