Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Remedial teaching

RT op locatie Schilderspark

Dyslectische leerlingen kunnen op het Kalsbeek College begeleid worden via remedial teaching (RT). Ook leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie bieden we incidenteel hulp. Daarnaast is er hulp voor NT2-leerlingen wanneer er sprake is van een taalachterstand.

Kleine groepjes
De remedial teaching wordt in leerjaar 1 en 2 in kleine groepjes gegeven vanaf de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie. De lessen zijn speciaal bedoeld voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor ouders/verzorgers van brugklasleerlingen met dyslexie. Op deze avond krijgt u meer informatie over de opzet van de begeleiding. Aan dyslectische leerlingen uit de leerjaren 3 en hoger wordt op aanvraag individuele hulp geboden. Ook voor NT2-leerlingen is er individuele hulp.

Meer informatie over RT? Ons dyslexiebeleid vindt u op het Groeiportaal van onze website.

Dyslexieverklaring

Als een leerling vanuit de basisschool binnenkomt met een vermoeden van dyslexie, ondersteund door de gegevens uit het dossier van de leerling, nemen onze remedial teachers (RT’ers) enkele dyslexietesten af. Een officiële dyslexieverklaring kan alleen worden afgegeven door een daartoe bevoegd psycholoog of orthopedagoog. Als de verzamelde gegevens het vermoeden van dyslexie bevestigen, kan een leerling op advies van de RT’ers voor verder onderzoek worden doorverwezen naar een extern onderzoeksbureau waar de school mee samenwerkt. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

RT'ers

De remedial teachers op locatie Schilderspark zijn Ellen Verweij en Merel Uphoff. Zij zijn te vinden in de RT-ruimte, lokaal 139.