Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Remedial teaching

Dyslectische leerlingen kunnen op het Kalsbeek College begeleid worden via remedial teaching (RT). Ook leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie bieden we incidenteel hulp.

Dyslexieverklaring
Als leerlingen de overstap maken en er is vanuit de basisschool een vermoeden van dyslexie, nemen onze remedial teachers (RT’ers) enkele dyslexietesten af. Een officiële dyslexieverklaring kan alleen worden afgegeven door een daartoe bevoegd psycholoog of orthopedagoog. Als de verzamelde gegevens het vermoeden van dyslexie bevestigen, kan een leerling op advies van de RT’ers voor verder onderzoek worden doorverwezen naar een extern onderzoeksbureau waar de school mee samenwerkt. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de ouders.

Kleine groepjes
De remedial teaching wordt in leerjaar 1 en 2 in kleine groepjes gegeven. De lessen zijn speciaal bedoeld voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor ouders/verzorgers van dyslectische brugklasleerlingen. Op deze avond krijgt u meer informatie over de opzet van de begeleiding.

Meer informatie over RT? Ons dyslexiebeleid vindt u op het Groeiportaal van onze website.

Remedial teacher op locatie Schilderspark
De remedial teacher op locatie Schilderspark is Ellen Verweij.