Kalsbeek College Menu Openen

Communicatie & Informatie

Communicatie & Informatie

Ouderavonden

Er zijn 3 soorten avonden voor ouders: ouderavonden, oudercontactavonden en driehoeksgesprekken. Uitnodigingen ontvangt u via de Kalsbeek App mail. In het jaaroverzicht op de website (en in de App) staan de data van de avonden die al vastgesteld zijn. Zie ook: www.kalsbeek.nl/kalender

De informatieavonden aan het begin van het schooljaar kunnen vanwege de geldende coronamaatregelen niet op de gebruikelijke manier doorgaan. U ontvangt de informatie op een andere manier.

  • Ouderavond
    Er is aan het begin van elk schooljaar een ouderavond, waar u informatie krijgt over het betreffende leerjaar van uw kind, bepaalde schoolactiviteiten en waar u kennismaakt met de mentor.
  • Oudercontactavond
    Op de oudercontactavonden worden de resultaten van de leerling met u besproken.
  • Driehoeksgesprekken
    Daarnaast zijn er 2 keer per jaar driehoeksgesprekken op school, waarbij leerlingen, ouders en mentoren samen in gesprek gaan over de ontwikkelingsdoelen van de leerling. Bij het kopje ‘Mentor’ staat meer informatie over deze driehoeksgesprekken.