Kalsbeek College Menu Openen

Communicatie & Informatie

Communicatie & Informatie

Privacyreglement

Op het Kalsbeek College vinden wij het belangrijk om op een veilige en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Om de privacy van leerlingen, ouders en docenten te beschermen hebben we verschillende richtlijnen waar we rekening mee houden. Deze staan uitgebreid beschreven in het privacyreglement, te vinden op het Groeiportaal van de website: www.kalsbeek.nl/groeiportaal.

Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hier natuurlijk een onderdeel van. Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders in Magister aangeven of en voor welke doeleinden ze toestemming geven om persoonsgegevens van leerlingen te plaatsen op bijvoorbeeld de website en de social mediakanalen.

Niet blij met een foto?
Hebben jij en je ouders/verzorgers toestemming gegeven maar wil je een specifieke foto toch liever van het internet hebben? Natuurlijk kan dat! Je kunt dit aangeven bij je mentor of een mail sturen naar [email protected]. De betreffende foto wordt dan meteen verwijderd.