Kalsbeek College Menu Openen

Communicatie & Informatie

Communicatie & Informatie

Privacyreglement

Op het Kalsbeek College vinden wij het belangrijk om op een veilige en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Om de privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en docenten te beschermen hebben we verschillende richtlijnen waar we rekening mee houden. Deze staan uitgebreid beschreven in het privacyreglement, te vinden op het Groeiportaal van de website: www.kalsbeek.nl/groeiportaal.

Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hier natuurlijk een onderdeel van. Via het toestemmingsformulier dat ouders en leerlingen aan het begin van het schooljaar via de Kalsbeek App ontvangen, kan worden aangegeven of iemand wel of geen toestemming geeft voor het delen en publiceren van persoonsgegevens, zoals een naam of foto.