Kalsbeek College Menu Openen

Contactgegevens

Contactgegevens

Directie en bestuur

Directie locatie Schilderspark

Han Koebrugge locatiedirecteur
Jessica de Bruin afdelingsleider leerjaar 1
Wim de Bie afdelingsleider havo-6
Annemieke Willemsen afdelingsleider 2 en 3 havo
Matthijs Krikke afdelingsleider 4 en 5 havo
Lotte van Engelen afdelingsleider 2 t/m 6 vwo

College van Bestuur

Cor van Dalen College van Bestuur

Contactgegevens
Miranda Konneman, secretaresse College van Bestuur/Raad van Toezicht
Postbus 145
3440 AC Woerden
[email protected]

Raad van Toezicht

Het Kalsbeek College valt onder de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

  • Kees Roodenburg (voorzitter)
  • Franka Morssink
  • Peter Helmantel
  • Patrick van Aart
  • Heleen Dammingh
  • Ellen van ’t Hof