Kalsbeek College Menu Openen

Extra's

Extra's

Aandacht voor talent

Aandacht voor talent

Met maatwerk bieden we meer ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen. We bieden maatwerk binnen én buiten het reguliere lesprogramma. Op locatie Schilderspark krijgen leerlingen extra vrijheid om keuzes te maken die aansluiten bij hun behoeften en kunnen ze extra uitdaging krijgen, bijvoorbeeld via leuke en diepgaande programma’s als:

 • Cambridge English
 • U-Talent programma en U-Talent Academie
 • EPAS
 • Vecon Business School
 • Kalsbeek Voetbal Academie
 • Debat
 • Internationalisering
 • Onderzoekslijn (WON: Wetenschapsoriëntatie Nederland) op het vwo

Cambridge English

Pluslessen Cambridge English bieden we aan alle brugklasleerlingen ter keuze aan. Ga je hiermee door, dan kun je een waardevol diploma halen en de basis leggen voor Cambridge English Advanced. De Cambridge English certificaten worden internationaal erkend door meer dan 20.000 organisaties. Meer informatie over Cambridge English: www.kalsbeek.nl/cambridge

U-Talent

Voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in natuur en techniek en uitdaging zoeken op bètagebied bieden we het U-Talent programma. Het gaat hierbij om verrijkende en verdiepende modules binnen de bètavakken (scheikunde, wiskunde, informatica, natuurkunde en biologie). Vanaf de brugklas bieden we een aantal keer per schooljaar een module aan, vaak in combinatie met een dag op de Hogeschool of Universiteit Utrecht. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt de leerling U-Talent Certificaten voor de modules die hij gevolgd heeft.

Een vervolg is de U-Talent Academie: een intensief, uitdagend, 2-jarig programma voor 5 en 6 vwo-leerlingen. Leerlingen volgen dan verdiepende en verrijkende modules en andere onderwijsactiviteiten op de Universiteit Utrecht, waar zij ook hun profielwerkstuk uitvoeren: het campusprogramma. Op school voeren ze aan U-Talent projecten, volgen ze de schoolmodules en bereiden ze de campusactiviteiten voor.

De U-Talent coördinatoren zijn:

 • onderbouw: Elsa van Amelsvoort
 • bovenbouw: Martin Fousert

Meer informatie over U-Talent: www.kalsbeek.nl/utalent

EPAS

Leerlingen met interesse voor Europese politiek en Europese samenwerking kunnen deelnemen aan het European Parliament Ambassador School (EPAS) programma. EPAS-leerlingen:

 • leren organiseren en ontwikkelen politieke vaardigheden;
 • krijgen vakoverstijgende verdieping op leerstof over Europa;
 • doen werkervaring op in bijvoorbeeld evalueren en verslag leggen.

Aan het einde van de module krijgen ze het certificaat ‘Junior European Parliament Ambassador’.

Vecon Business School

Ondernemende havo- en vwo-leerlingen kunnen hun zakelijke instincten laten zien bij de Vecon Business School. In de bovenbouw komen leerlingen op een praktische manier in aanraking met ondernemerschap. Samen met medeleerlingen wordt een eigen bedrijf opgestart dat het hele schooljaar bestuurd moet worden. Naast het runnen van een bedrijf is er aandacht voor vaardigheden als presenteren, werken met Excel en onderzoek doen.

Het programma is voor ondernemende bovenbouwleerlingen op havo of vwo met het vak bedrijfseconomie in hun pakket. Het wordt aangeraden om ook economie te volgen. Als het gehele programma is afgesloten, krijgen leerlingen een Vecon Business School certificaat. Deze wordt tegelijk met het havo- of vwo-diploma uitgereikt.

Kalsbeek Voetbal Academie

Leerlingen die gek zijn van voetbal en het beste uit zichzelf halen op het gebied van voetbal én schoolwerk kunnen kiezen voor deelname aan de Kalsbeek Voetbal Academie op locatie Schilderspark. Deze leerlingen zijn lid van een voetbalvereniging en hebben passie voor voetbal.

De leerlijn wordt vanaf de brugklas doorgetrokken tot en met de derde klas. Zo krijgen de leerlingen die voor de Voetbal Academie kiezen de mogelijkheid om 2 jaar lang (als lichting onder de 14 en onder de 15) extra voetbaltrainingen te krijgen van een ervaren trainer. Daarnaast worden ze begeleid op schoolgebied door een coach. Deze trainingen zijn goed te combineren met het spelen bij een eigen club. Meer informatie: www.kalsbeek.nl/voetbal

Debat

Een woordenstrijd met je eigen overtuigende argumenten winnen, dat is het doel van de debatlessen. Het debatteam in de onderbouw komt eens per week samen om de basisvaardigheden van debatteren te trainen en doet mee met het Unicef Kinderrechten Debattoernooi. In de bovenbouw duiken deze leerlingen dieper in de wereld van het debat en praten ze in de wekelijkse debatles over maatschappelijke thema’s. De debatteams doen mee aan allerlei toernooien, zoals het NK Debatteren voor scholieren, Op weg naar Het Lagerhuis en het Max Havelaar Toespraken Toernooi. En met succes! Zowel het onderbouw- als het bovenbouwteam staat inmiddels bekend als een geducht team en zij hebben al veel landelijke prijzen binnen ‘gepraat’.

Internationalisering

Internationalisering is geen apart vak, maar is verweven in verschillende vakken en programma’s die we bieden. Naast de werkweken in de voor-examenklassen kunnen leerlingen zich inschrijven voor uitwisselingen in Europa, bijvoorbeeld met Steinhagen, Lille en Polen. Via het SinoTalent programma kunnen leerlingen zich inschrijven voor een digitale uitwisseling met Taiwan.
We dagen onze leerlingen uit om vreemde talen te spreken, andere culturen te leren kennen en vrienden te maken in het buitenland.

Kalsbeek Wetenschapsacademie (WON)

Het Kalsbeek College heeft zich aangesloten bij WON: Wetenschapsoriëntatie Nederland. WON is een netwerk van scholen die samen wetenschapsoriëntatie een nadrukkelijke plek geven in het vwo-curriculum. Door ‘onderzoekend leren’ en ‘leren onderzoeken’ ontwikkelen WON-leerlingen academische vaardigheden en vooral een academische houding: nieuwsgierigheid, nuance en een kritische kijk op de wereld om hen heen.

WON kan een bijdrage leveren aan het opleiden tot kritisch wereldburger. Voor de leerlingen geldt dat:

 • de motivatie verhoogd wordt: er is ruimte voor eigen interesses en eigen vragen;
 • ze eigenaarschap krijgen over leren: leerlingen ontdekken dat ze zélf kennis kunnen vergaren. Dat levert eigenaarschap van het leerproces en een actieve leerhouding op;
 • ze een academische houding ontwikkelen: nieuwsgierig en kritisch. Door onderzoekend leren en leren onderzoeken worden leerlingen gestimuleerd in een nieuwsgierige en kritische houding;
 • ze burgerschap ontwikkelen: door onderzoek leren leerlingen dat de wereld niet zwart-wit is en dat ze die vanuit verschillende perspectieven kunnen kijken. Dit helpt ze om elkaar te begrijpen en prettig samen te leven.

WON is op het Kalsbeek College terug te zien in een doorlopende leerlijn in vrijwel alle vakken die op het vwo worden gegeven. Academische vaardigheden zoals het formuleren van een goede onderzoeksvraag, onderzoeken, analyseren, schrijven, samenwerken en presenteren worden aangeleerd. In 1-vwo wordt bijvoorbeeld in het project Woerden daar een begin mee gemaakt en in 4-vwo worden die bij modules als psychologie, sterrenkunde en speech en debat verder ontwikkeld. Dit alles vormt de voorbereiding op het profielwerkstuk dat kwalitatief staat en dat vwo-leerlingen een goede aansluiting hebben op de universiteit.