Kalsbeek College Menu Openen

Gang van zaken

Gang van zaken

Lestijden en pauzes

Lestijden

De lessen op het Kalsbeek College duren 50 minuten. Een lesdag start om half 9 en duurt tot uiterlijk het 8ste lesuur (einde om 16.10 uur). Tussendoor heb je een paar keer pauze. Voor de tijden van de pauzes volgen leerlingen uit leerjaar 1 en 2 volgen het onderbouwrooster, leerlingen uit de 3e, 4e, 5e en 6e klas volgen het bovenbouwrooster.

In bijzondere gevallen vervallen de laatste lessen op een dag. Bijvoorbeeld als docenten een studiemiddag hebben.

Onderbouw
klas 1+2

1e lesuur 8.30 9.20
2e lesuur 9.20 10.10
pauze 10.10 10.30
3e lesuur 10.30 11.20
4e lesuur 11.20 12.10
pauze 12.10 12.40
5e lesuur 12.40 13.30
6e lesuur 13.30 14.20
pauze 14.20 14.30
7e lesuur 14.30 15.20
8e lesuur 15.20 16.10

Bovenbouw
klas 3 t/m 6

1e lesuur 8.30 9.20
2e lesuur 9.20 10.10
pauze 10.10 10.30
3e lesuur 10.30 11.20
4e lesuur 11.20 12.10
5e lesuur 12.10 13.00
pauze 13.00 13.30
6e lesuur 13.30 14.20
7e lesuur 14.20 15.10
pauze 15.10 15.20
8e lesuur 15.20 16.10

Lesdag en roosterwijzigingen

Lesdag
Aan het begin van het schooljaar krijg je het rooster uitgedeeld. Dat rooster kan in de loop van het jaar veranderen. Je kunt maximaal 8 uur les hebben op een dag: dat is tot 16.10 uur. Ga dus geen verplichtingen aan (sport, bijbaantje, rijles) die problemen met je rooster kunnen opleveren.

Roosterwijzigingen
Roosters staan in Magister en worden dagelijks voordat de lessen beginnen en aan het einde van een lesdag (indien nodig) aangepast. Kijk regelmatig in Magister of er voor jou iets wijzigt.

Pauzes

In de pauze ga je naar het binnenplein, de overblijfruimte, de aula of het buitenplein achter de school. Als je tussen de middag thuis wilt eten omdat je vlakbij woont, vraag je daarvoor eerst toestemming aan de afdelingsleider.
Brugklasleerlingen mogen ook pauze houden voor of in de hal van de brugschool.

De rest van het gebouw is 5 minuten na de bel leeg. Tijdens de pauzes mag je niet op de 1e en 2e verdieping blijven.