Kalsbeek College Menu Openen

Gang van zaken

Gang van zaken

Lestijden en pauzes

Lestijden 50-minuten rooster

De lessen op het Kalsbeek College duren 50 minuten. Een lesdag start om half 9 en duurt tot uiterlijk het 8e lesuur (einde om 16.10 uur). Tussendoor heb je een paar keer pauze.
Leerjaar 1 en 2 volgen het onderbouwrooster, leerlingen uit de 3e, 4e, 5e en 6e klas volgen het bovenbouwrooster.
In bijzondere gevallen vervallen de laatste lessen op een dag (bijvoorbeeld als docenten een studiemiddag hebben) of geldt het 40-minutenrooster.

Elke donderdag (behalve in de A-weken) geldt het 40-minuten rooster. Zo kunnen de docententeams samenwerken aan de ontwikkeling van ons onderwijs en is er op de donderdagmiddagen tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, keuzes te maken, scenario’s uit te werken, te evalueren etc.

50-minuten rooster
onderbouw

klas 1+2

1e lesuur 8.30 9.20
2e lesuur 9.20 10.10
pauze 10.10 10.30
3e lesuur 10.30 11.20
4e lesuur 11.20 12.10
pauze 12.10 12.40
5e lesuur 12.40 13.30
6e lesuur 13.30 14.20
pauze 14.20 14.30
7e lesuur 14.30 15.20
8e lesuur 15.20 16.10

50-minuten rooster
Bovenbouw
klas 3 t/m 6

1e lesuur 8.30 9.20
2e lesuur 9.20 10.10
pauze 10.10 10.30
3e lesuur 10.30 11.20
4e lesuur 11.20 12.10
5e lesuur 12.10 13.00
pauze 13.00 13.30
6e lesuur 13.30 14.20
7e lesuur 14.20 15.10
pauze 15.10 15.20
8e lesuur 15.20 16.10

Lestijden 40-minuten rooster

40-minuten rooster
onderbouw

klas 1+2

1e lesuur 8.30 9.10
2e lesuur 9.10 9.50
pauze 9.50 10.10
3e lesuur 10.10 10.50
4e lesuur 10.50 11.30
pauze 11.30 12.00
5e lesuur 12.00 12.40
6e lesuur 12.40 13.20
7e lesuur 13.20 14.00
(8e lesuur) (14.00) (14.40)

40-minuten rooster
bovenbouw
klas 3 t/m 6

1e lesuur 8.30 9.10
2e lesuur 9.10 9.50
pauze 9.50 10.10
3e lesuur 10.10 10.50
4e lesuur 10.50 11.30
5e lesuur 11.30 12.10
pauze 12.10 12.40
6e lesuur 12.40 13.20
7e lesuur 13.20 14.10
(8e lesuur) (14.10) (14.40)

Lesdag en roosterwijzigingen

Lesdag
Aan het begin van het schooljaar zie je je rooster in Magister. Dat rooster kan in de loop van het jaar veranderen. Je kunt maximaal 8 uur les hebben op een dag: dat is tot 16.10 uur. Ga dus geen verplichtingen aan (sport, bijbaantje, rijles) die problemen met je rooster kunnen opleveren.

Roosterwijzigingen
Roosters staan in Magister en worden dagelijks voordat de lessen beginnen en aan het einde van een lesdag (indien nodig) aangepast. Kijk regelmatig in Magister of er voor jou iets wijzigt.

Pauzes

In de pauze ga je naar het binnenplein, de overblijfruimte, de aula of het buitenplein achter de school. Als je tussen de middag thuis wilt eten omdat je vlakbij woont, vraag je daarvoor eerst toestemming aan de afdelingsleider.
Brugklasleerlingen mogen ook pauze houden voor of in de hal van de brugschool.