Kalsbeek College Menu Openen

Gang van zaken

Gang van zaken

Lesuitval en tussenuren

Je docent is er niet

Als in klas 1 en 2 een docent niet aanwezig is, wordt de les waargenomen door een andere docent. Je krijgt dan een leesles. Zorg dat je altijd een leesboek in je tas of kluisje hebt. Voor klas 3 en hoger wordt incidenteel de les opgevangen door een andere docent, bijvoorbeeld zodat een toets door kan gaan. Ook kan het zijn dat het rooster aangepast wordt. Als je docent laat is of niet verschijnt, gaat de klassenverte­genwoordiger naar de roostermaker voor verdere informatie. Je mag nooit zomaar naar de aula of andere plaatsen. Daar heb je toestemming van de roostermaker of afdelingsleider voor nodig.

Als een docent langere tijd ziek blijft, proberen we zo snel mogelijk een vervanger te vinden. Als dat niet lukt, lossen we de zaak intern op.

Tussenuren

Als leerling van klas 1 en 2 blijf je in een tussenuur op school. Leerlingen van klas 3 t/m 6 mogen in een tussenuur van het schoolplein af. Als er klachten komen van bewoners of winkeliers, kunnen we deze uitzondering intrekken.

Let op: ga je naar winkelcentrum Tournoysveld, dan zijn in de Jumbo tassen en rugzakken niet toegestaan.

Weeralarm

Als er sprake is van heel slecht weer, zoals gladheid door sneeuwval of extreme storm) dan geeft het KNMI een waarschuwing af. Daarbij worden verschillende fasen onderscheiden: een waarschuwing voor extreem weer (code oranje) of een Weeralarm (code rood). Om de veiligheid van onze leerlingen te garanderen en hierbij onduidelijkheid te voorkomen, hebben we afspraken gemaakt hoe we met deze waarschuwingen omgaan. Consequenties van code oranje en code rood (zoals lesuitval) communiceren wij via de website en onze social mediakanalen (Instagram en Twitter).

  • Beleid bij code oranje
    Als er voor een schooldag code oranje wordt afgegeven, gaan de lessen door. Vertrek op tijd, zodat je in geval van bijvoorbeeld gladheid, sneeuwval, windstoten of mist op een veilige manier op tijd op school bent.
  • Beleid bij code rood
    Bij code rood gaan de lessen niet door. Als de lessen al begonnen zijn en de KNMI-waarschuwing gaat over van oranje naar rood, blijven de leerlingen op school tot code rood eindigt. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat iedereen veilig thuiskomt.
    Zijn de lessen nog niet begonnen en wordt code rood afgegeven, dan hoeven leerlingen niet naar school te komen.