Kalsbeek College Menu Openen

Gang van zaken

Gang van zaken

Wat te doen bij…

Wat te doen bij...

Ziekte
 • 1
  Ouders bellen vóor 8.30 uur naar school: 0348 - 417 694.
Weer beter
 • 1
  Leerling levert vóór 10.00 uur een door ouders ondertekend beter meld-briefje in bij de loge.
 • 2
  Hierop staat op welke dagen je ziek geweest bent.
Absentie (tandarts, dokter, etc.)
 • 1
  De leerling levert (voor het verzuim) een door ouders ondertekend briefje in bij de loge. Op het briefje staat de reden en de dag en lesuren dat je er niet bent.
 • 2
  Mocht je dit briefje vergeten zijn dan kunnen ouders naar school bellen. Alsnog moet een ondertekend briefje met absentee worden ingeleverd.
Absentie bij bijzondere omstandigheden (zoals een huwelijk)
 • 1
  Ouders vragen ruim van tevoren verlof aan bij de afdelingsleider.
 • 2
  Dit mag per brief of per e-mail.
Te laat
 • 1
  Als je te laat in de les komt, meld je je direct bij de loge.
Meerdaags verlof
 • 1
  Ouders vullen het aanvraagformulier voor verlof in (te vinden op het Groeiportaal van de website). Doe dit zo mogelijk 2 maanden van tevoren.
 • 2
  Lever het ingevulde en door ouders ondertekende formulier in bij je afdelingsleider.

Ziek tijdens de les

Als je onder schooltijd ziek wordt, meld je je bij de loge. Daar beslissen ze of je naar huis mag. Zit je in klas 1, 2 of 3, dan proberen we altijd eerst je ouders te bellen. Zit je in de 4e of hoger, dan bellen we alleen als dat nodig is.

Je krijgt een formulier mee dat je na invulling en ondertekening bij de loge weer inlevert. Dit doe je op de 1e dag dat je er weer bent.

Inhaaluren

Op donderdag en vrijdag is er tijdens het 7e en 8e uur de mogelijkheid toetsen in te halen die je met een geldige reden hebt gemist. Zit je in klas 1, dan zijn de inhaaluren tijdens de plusuren op dinsdag en donderdag.
Je maakt hiervoor zelf een afspraak met de docent over het uur en de dag van inhalen. Voor dit inhalen gelden dezelfde regels als voor een normale toets: bij ongeoorloofd verzuim wordt het cijfer 1 gegeven.

Verwijdering

Verwijdering uit de les
Als je door een docent uit de les wordt gestuurd, meld je je direct bij lokaal 116.

Verwijdering van school
Als je iets belangrijks weigert te doen, je misdraagt of mede­leerlingen negatief beïnvloedt, kan de schoolleiding je voor korte tijd deelname aan de lessen ontzeggen.
Bij herhaling kan je, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, voorgoed de toegang tot de lessen ontzegd worden.