Kalsbeek College Menu Openen

Gang van zaken

Gang van zaken

Wat te doen bij…

Wat te doen bij...

Ziek melden
 • 1
  Ouders/verzorgers vullen vóór 8.30 uur in de Kalsbeek App het formulier ‘SPK – Ziek melden’ in.
 • 2
  Optie: bel vóór 8.30 uur naar school: 0348 - 417 694.
Beter melden
 • 1
  Ouders/verzorgers vullen in de Kalsbeek App het formulier ‘SPK – Beter melden’ in.
 • 2
  Optie: leerling levert vóór 10.00 uur een door ouders ondertekend beter meld-briefje in bij de loge. Hierop staat op welke dagen de leerling ziek geweest is.
Kort verlof aanvragen (tandarts, dokter, etc.)
 • 1
  Ouders/verzorgers vullen in de Kalsbeek App het formulier ‘SPK – Kort verlof aanvragen’ in.
 • 2
  Is het tandarts- of doktersbezoek al geweest zijn? Dan kunt u naar school bellen en moet uw kind een handgeschreven en ondertekend briefje bij de loge inleveren. Op het briefje staat de reden en de dag en lesuren dat de leerling afwezig was.
 • 3
  Optie: in plaats van een aanvraag via de Kalsbeek App kunt u ook naar school bellen en uw kind een handgeschreven en ondertekend briefje meegeven.
Bijzonder verlof aanvragen (huwelijk, jubileumfeest, etc.)
 • 1
  Ouders/verzorgers vullen minimaal 1 week van tevoren (begrafenissen uitgezonderd) in de Kalsbeek App het formulier ‘SPK – Bijzonder verlof aanvragen’ in.
 • 2
  Optie: in plaats van een aanvraag via de Kalsbeek App kunt u ook het formulier ‘Aanvraagformulier bijzonder verlof’ invullen. U vindt dit formulier op het Groeiportaal van onze website. Uw kind kan het ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de loge of lokaal 116.
Te laat
 • 1
  Als je te laat in de les komt, meld je je direct bij de loge.

Ziek tijdens de les

Als je onder schooltijd ziek wordt, meld je je bij de loge. Daar beslissen ze of je naar huis mag. Zit je in klas 1, 2 of 3, dan proberen we altijd eerst je ouders te bellen. Zit je in de 4e of hoger, dan bellen we alleen als dat nodig is.

Ben je weer beter? Laat je ouders/verzorgers op de dag dat je weer op school bent in de Kalsbeek App het formulier ‘SPK – Beter melden’ invullen.
Optie: lever vóór 10.00 uur een door ouders ondertekend beter meld-briefje in bij de loge. Hierop staat op welke dagen je ziek geweest bent.

Inhaaluren

Op alle dagen behalve donderdag is er tijdens het 7e of 8e uur de mogelijkheid toetsen in te halen die je met een geldige reden hebt gemist. Je maakt hiervoor zelf een afspraak met de docent over het uur en de dag van inhalen. Voor dit inhalen gelden dezelfde regels als voor een normale toets: bij ongeoorloofd verzuim wordt het cijfer 1 gegeven.

Verwijdering

Verwijdering uit de les
Als je door een docent uit de les wordt gestuurd, meld je je direct bij lokaal 116.

Verwijdering van school
Als je iets belangrijks weigert te doen, je misdraagt of mede­leerlingen negatief beïnvloedt, kan de schoolleiding je voor korte tijd deelname aan de lessen ontzeggen.
Bij herhaling kan je, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, voorgoed de toegang tot de lessen ontzegd worden.