Kalsbeek College Menu Openen

Kalsbeek: waar staan we voor

Kalsbeek: waar staan we voor

Waar staan we voor

Op het Kalsbeek College staat de persoonlijke ontwikkeling centraal. Dat geldt voor de leerlingen en alle medewerkers. We laten ons leiden door de christelijke levensbeschouwing. Die is zichtbaar in onze houding als mede-opvoeder van de leerlingen en in onze verhouding met elkaar.

De brede vorming van leerlingen zien we als een belangrijke opdracht. Daardoor helpen we hen nu en later een verantwoordelijke rol in de samenleving te spelen. We leggen een goede basis van kennis en vaardigheden voor vervolgopleiding en beroep.

Onze visie op onderwijs en leren
Jongeren verschillen van elkaar. Ze hebben soms ook iets anders nodig om zich te
kunnen ontwikkelen en te leren. Factoren die de ene leerling helpen te groeien,
hebben niet altijd hetzelfde effect op de andere leerling. Niet alleen verschillen
jongeren van elkaar, ook de omstandigheden waarin jongeren opgroeien
verschillen van elkaar. Om jongeren gelijke kansen te bieden moet het onderwijs
rekening houden met én inspelen op verschillen in achtergronden, mogelijkheden en behoeften van leerlingen. Overigens zonder dat leren tot een individueel proces verwordt: leerlingen leren vooral ook met en van andere groepsgenoten.
Onderwijs is wederkerig, waarbij een goede relatie en interactie tussen leerling en
leraar/ school cruciaal is om het leren tot stand te brengen.

Het Kalsbeek College kiest voor een ontwikkeling van de leerlingen in brede zin:
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. In onze school wordt de basis gelegd voor een leven lang ontwikkelen. Onze opdracht reikt daarmee veel verder dan het behalen van een diploma alleen.

Onze kernwaarden
Het onderwijs(leerproces) op het Kalsbeek College wordt vormgegeven vanuit 4
kernwaarden: betrokkenheid, aandacht, veiligheid en openheid.

Vanuit deze waarden geven we vorm aan onze identiteit, ons onderwijs, de zorg voor
en de begeleiding aan onze leerlingen. Onze identiteit herkennen we in onze houding naar anderen. Leerlingen en medewerkers zijn continu in gesprek over dilemma’s en levensvragen. De zorg en begeleiding die we geven aan de leerlingen heeft betrekking op het persoonlijke vlak, bij het groeien, bij het vallen en opstaan, leren en het leren leven.

Bekijk ons volledige schoolplan op www.kalsbeek.nl/groeiportaal

Sluiten

Proeflessen

Ben je benieuwd naar onze school? Dan wil je vast weten hoe de school er van binnen uitziet, hoe de sfeer is en of je je er thuis voelt. Onze open dag was op zaterdag 20 januari. Maar er is nog een moment om te komen kijken: tijdens de proeflessen. Alle groep 8-leerlingen zijn hier van harte welkom!

Aanmelden
Je kiest zelf de vakken die je die middag wil volgen. Benieuwd waar je uit kan kiezen? Kijk op www.kalsbeek.nl/proeflessen en schrijf je in!

De inschrijving sluit op woensdag 14 februari, zodat wij de roosters voor alle leerlingen kunnen klaarmaken.
Vragen? Stuur een mail naar [email protected]

Sluiten