Kalsbeek College Menu Openen

MR & andere overlegorganen

MR & andere overlegorganen

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt, praat en beslist mee over allerlei onderwerpen. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. Het Kalsbeek College heeft een gemeenschappelijke MR voor beide locaties.

MR-leden schooljaar 2020-2021

Namens de ouders Namens het personeel Namens de leerlingen
Alexander Kros Anita Loenen (secr) Selma Pietersen (SPK)
Agnes van der Kraan Marike van Oosterhout Wieke Hol (SPK)
Chislaine van Raaij Cora de Groot vacature leerling BRE
Yolande Bakker Debora Hagestein vacature leerling BRE
Karen van Splunder
Ross Harmer
Ronald Kok
Coen van der Stelt (voorzitter)

Besluiten worden voor advies of ter goedkeuring aan de MR voorgelegd. Als er een voorgenomen besluit is, geeft de MR advies of zelfs instem­ming. Dit is afhankelijk van het reglement. Pas daarna kan het bestuur het besluit uitvoeren. Ook kan de MR op eigen initiatief onderwerpen bespreken en voorstellen doen.

Contact met de MR
De MR vergadert minimaal 6 keer per schooljaar. Deze ver­gaderingen zijn openbaar. Heeft u vragen over het werk van de MR of het reglement? Mail dan naar [email protected].