Kalsbeek College Menu Openen

MR & andere overlegorganen

MR & andere overlegorganen

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt, praat en beslist mee over allerlei onderwerpen. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. Het Kalsbeek College heeft een gemeenschappelijke MR voor beide locaties.

MR-leden schooljaar 2019-2020

Namens de ouders Namens het personeel Namens de leerlingen
Alexander Kros
Agnes van der Kraan
Chislaine van Raaij
Ellen van ’t Hof
Tim Gras (voorzitter)
Anita Loenen (secretaris)
Cora de Groot
Ross Harmer
Ronald Kok
Jan van der Maat
Marike van Oosterhout
Coen van der Stelt
Wieke Hol (SPK)
Selma Pietersen (SPK)
Kate Groeneveld (BRE)
vacature leerling BRE

Besluiten worden voor advies of ter goedkeuring aan de MR voorgelegd. Als er een voorgenomen besluit is, geeft de MR advies of zelfs instem­ming. Dit is afhankelijk van het reglement. Pas daarna kan het bestuur het besluit uitvoeren. Ook kan de MR op eigen initiatief onderwerpen bespreken en voorstellen doen.
De MR vergadert minimaal 6 keer per schooljaar. Deze ver­gaderingen zijn openbaar. Heeft u vragen over het werk van de MR of het reglement? Mail dan naar [email protected].