Kalsbeek College Menu Openen

MR & andere overlegorganen

MR & andere overlegorganen

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt, praat en beslist mee over allerlei onderwerpen. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. Het Kalsbeek College heeft een gemeenschappelijke MR voor beide locaties.

MR-leden schooljaar 2023-2024

Namens de ouders: Namens het personeel: Namens de leerlingen:
Lenneke Smit (BRE)
vacature (BRE)
Alexander Kros (SPK)
Patrick van der Veen (SPK)
Coen van der Stelt (voorzitter)
Margot Lamotte (secretaris)
Mariejelle van Dam
Debora Hagestein
Karen van Splunder
Margot Lamotte
Ronald Kok
Martijn Beukers
JanWouter van Wijngaarden
Douwe Jut (BRE)
Renske Verkade (BRE)
Georgina Kayee (SPK)
Laura van Leeuwen (SPK)

Besluiten worden voor advies of ter goedkeuring aan de MR voorgelegd. Als er een voorgenomen besluit is, geeft de MR advies of zelfs instem­ming. Dit is afhankelijk van het reglement. Pas daarna kan het bestuur het besluit uitvoeren. Ook kan de MR op eigen initiatief onderwerpen bespreken en voorstellen doen.

Contact met de MR
De MR vergadert minimaal 6 keer per schooljaar. Deze ver­gaderingen zijn openbaar. Heeft u vragen over het werk van de MR of het reglement? Mail dan naar [email protected].