Kalsbeek College Menu Openen

MR & andere overlegorganen

MR & andere overlegorganen

Ouderraad en klankbordgroep

Ouderraad

Het Kalsbeek College heeft een actieve ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen in verschillende leerjaren en afdelingen. Als ouder kunt u dus vanaf het begin actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen op school.

De speerpunten zijn bewaken van kwaliteit, continuïteit en kosten van het onderwijs, identiteit, veiligheid en leefbaarheid op het Kalsbeek College. Daarnaast:

  • deelnemen aan sommige activiteiten, zoals het eindfeest en de thema-ouderavond;
  • aanspreekpunt voor leerlingen en ouders voor praktische schoolzaken;
  • klankbord voor de medezeggenschapsraad (MR).

Wilt u iets kwijt over deze punten? Of heeft u vragen? Neem contact op per e-mail: [email protected]. Ook kunt u het hele jaar een kijkje nemen bij de vergaderingen.

Leden ouderraad schooljaar 2023-2024
Jantine van Vliet (voorzitter)
Roeland Bouricius (secretaris)
Henk van Duuren
Marieke Koster
Maya Nap
Keti van Paassen
Anja Splinter-Uittenbogaard
Saskia Smorenburg

Klankbordgroep

Op locatie Schilderspark zijn er voor het 1e en 2e leerjaar zogenaamde ‘klankbordgroepen’. Een vertegenwoordiging van de ouders komt 3 keer per jaar bij elkaar om te praten over allerlei schoolzaken waarmee ouders en verzorgers te maken krijgen.
De bedoeling is om als school aan kwaliteitsbewaking te doen door alert te luisteren naar wat er leeft onder de ouders/verzorgers en daar mogelijk haar voordeel mee te doen. Op haar beurt kan de school ook bepaalde zaken aan ouders voorleggen om zodoende de opvattingen van die kant te horen. Er zijn bijeenkomsten in november, februari en mei.